نخود

بولرنی بیله سیزمی؟

2035807
نخود

تورکیه نینگ جنوب-شرق منطقه سیده ینگی بیر نخود جنسی تاپیلگنلیگینی بیله سیزمی؟

 

اناطولی نینگ جنوب – شرق منطقه سی دنیا مقیاسیده ایلک مرته زراعت بولگن منطقه لردن بیرته سی دیر. آق دینگیز عالی بیلیم یورتی آلیب بارگن تحقیلرده تورکیه نینگ جنوب – شرق منطقه سیده ایسّیق و قوغاقلیک که ماس بیر نخود توری کشف ایتدی. قلب شکلیده دانه لری بولگن بو نخود توری جمهوریت نینگ 100 – ییلی گه بغشلب تورجیجوم آت بیریلدی.

تازه کشف ایتیلگن اوشبو تور، اوسیملیک بیلیمی ساحه سیده دنیا مقیاسیده تن آلینگن مجله لردن فرونتیریس این پلانت سیکینس مجله سی آرقه لی بیلیم دنیاسیگه ییتکیزیلدی. چیت ایلده نخود اوستیده تحقیق آلیب بارووچی بیلیمدانلر هم علاقه کورستماقده.

تازه کشف ایتیلگن تورجیجوم توری نینگ اینیقسه یوکسک ایسّیق و قوغاقچیلیک که چیدملی بولگن لیگی طفیلی امید بیرووچی دیر. آلیب باریلگن تحقیقلر نتیجه سیده بو تورنینگ ضررلی حشراتگه 100 فایز چیدملی ایکن لیگی تثبیت ایتیلدی. شونده ی بولیب یوکسک ایسّیق . سووسیز شرایطده هم کوکره دی. بو نخودنینگ خاصیتلری نینگ عین دمده ایریم نخودلرگه هم اوتکزیش ممکن بولگنده جوده فایده لی ایش بولگن بوله دی. شونده ی بولیب گلوبال ایسّیقلیک تهدید ایتیب تورگن دنیامیزده زراعتی تولید اوچون مهم بیر تور یراتیلگن بوله دی.  

 


لیبل: #نخود

علاقه لی ینگی لیکلر