تورکیه گه خاص بیر پیشلاق توغریسیده قیسقه معلومات

اوشبو پیشلاق تورکیه نینگ بالیکسیر ولایتی گه خاص

1993127
تورکیه گه خاص بیر پیشلاق توغریسیده قیسقه معلومات

تورکیه گه خاص بیر پیشلاق توغریسیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ مرمره منطقه سیده جایلشگن و یوزلب قوش توری گه میزبانلیک قیلیاتگن کولی بیلن طبعیت سیور لرنینگ اینگ کوپ باریاتگن بالیکسیر ولایتی نینگ مانیاس تومنی, محلی خصوصیت لر گه ایگه "مانیاس کله پیشلاغی" بیلن مشهور.  مانیاس تومن حاکمیتی نینگ طلبی گه بناً میلادی 2020- ییلده تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی محصولاتی لیستی گه کیریتیلگن مانیاس کله پیشلاغی 2 الی 3 ملی متر قلین لیککه ایگه سریغ یاکه آق رنگ ایگه سی توزلی اوزی گه خاص بیر مزه سی بولگن پیشلاق دن عبارت.  اوشبو پیشلاق نینگ تقریباً 250 ییل آلدین منطقه گه کوچیب کیلگن آلبانیالیک لر تامانیدن تولید ایتیلگن لیگی و خوددی شوو عنعنه نینگ حاضرگی کونده هم دوام ایتیاتگن لیگی بیلدیریلماقده.  مانیاس کله پیشلاغی تورکیه نینگ بالیکسیر منطقه سیده ییتیشتیریلیاتگن قوی و اینک سوت لری نینگ قاریشتیریلیشی بیلن تولید ایتیلماقده.  خوددی شوو پیشلاق نینگ تیارله نیشی اوچون خام سوت پیشیریش قازان لری گه تشله نیب اوشبو ییر نینگ اوزیده ضررلی اورگانیزم لردن تصفیه ایتیله دی.  کیین سوت مایه لش ایسسیق لیگی گه قدر ساووتیله دی.  مایه لش پروسه سیده سوت نینگ قویقه بولیشی اساسی موضوع نی تشکیل ایتماقده.  اوشبو پروسه ده پیشلاق مایه سیدن استفاده ایتیله دی.  حاصل بولگن قویقه لر برنج کتته لیگی گه ایگه بوله دیگن شکلده توغره لیب قینه تیله دی.  قینه تیلیشی آرتیدن ایسه پیشلاق پارچه لری سوو دن تصفیه ایتیله دی و پیشلاق قالب لری گه قوییلیب باستیریله دی. و شونده ی قیلیب مانیاس کله پیشلاغی تولید بولگن بوله دی.  کیچیک پارچه لر شکلده 21 کون دمی نی آلگن پیشلاق, 120 کون کوتتیریلیشی آرتیدن ییله دی. علاقه لی ینگی لیکلر