تورکیه گه خاص بیر بوت توغریسیده قیسقه معلومات

اوشبو بوت  تورکیه نینگ مالاتیا ولایتی گه مخصوص

1989856
تورکیه گه خاص بیر بوت توغریسیده قیسقه معلومات

تورکیه گه خاص بیر بوت توغریسیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ شرقی انادولو منطقه سی نینگ تاریخی مالاتیا ولایتی عربگیر تومنی اوزیگه خاص "تخته میخلی بوت" بیلن مشهور.  عربگیر تومنی بلدیه سی نینگ طلبی گه بناً میلادی 2022- ییلده "تخته میخلی بوت" تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی محصولاتی لیستی گه کیریتیلدی. اوشبو بوت منطقه ده یوزلب ییللیک تاریخ گه ایگه.  خوددی شوو بوت نینگ تیارله نیشیده سیگیر تیریسیدن تولید ایتیلگن مذکور بوت نینگ تبان قسمی گه سیگیر تیریسی تخته میخلر بیلن جایلشتیریله دی.  تخته میخلر 5 ملی متر اوزونلیک و یریم ملی متر ایسه قلینلیککه ایگه. خوددی شوو بوت فرقلی شکللرده تولید ایتیلماقده.  بیر کیشی نینگ اوشبو بوت نی تولید ایتیشی اوچون جوده یخشی بیر تجربه گه ایگه بولیشی کیره ک.  خوددی شوو بوتلر تیار قالب لر گه کوره بولگن لیگی دیک,  انسان لرنینگ ایاق لری گه اویغون اوله راق خاص بیر شکلده هم  تولید ایتیلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر