تویغولر توغریسیده قیسقه معلومات

تویغولر هم آی کیو قدر اهمیت گه ایگه

1957249
تویغولر توغریسیده قیسقه معلومات

 

دنیا کتته بیر ترماققه ایله نیب قالدی.  تکنالوژی ایسه جدل روشده رواجلنماقده.  شوباعث همه میز ینه ده کوپراق اجتماعی موجود لر گه ایله نیب قالدیک. 

 

فرقلی شرایطده باشقه کیشی لر و حتی بیز تانیمه گن انسان لر گه تاثیر قالدیره میز. عینی دمده باشقه انسانلردن تاثیرله نیشیمیز هم ممکن.  تکنالوژی نینگ رواجله نیشی بیلن پیدا بولگن واسطه لر فرقلی اجتماعی محیط لرده بولیشی میز, باشقه انسانلر بیلن ارتباط قوریشی میز و اولر بیلن ایشله شی میز گه سبب بولماقده.

البته که عایله لری میزده ایریم اوزگریش لر بولدی. لیکن اساسی اوزگریش تشقریده انسان لر بیلن بولگن مناسبت لری میز ده یوز بیردی. 

ذکاوت نینگ توگین لرنی ییچیشده فایده لی ایکن لیگی نی انکار قیلیشی میز ممکن ایمس.  لیکن ذکاوت دیگنده انسان لرنینگ کوپچیلیگی نینگ انالیتیک و کتابی ذکا دن بحث ایتیشی ممکن.  براق فرقلی معما لرنی ییچیش اوچون فرقلی ذکاوت عنصر لریگه احتیاج حس ایتماقده میز.  شوباعث آی کیو تست لری بیلن اولچه له دیگن ذکا میز نینگ یوقاری ایکن لیگی برچه ساحه لر بوییچه پرابلم لرنی ییچه آله دیگن لیگی میز معنی سی گه کیلمه یدی.  فقط گینه آی کیو و تخنیکی تجربه لر بیز نینگ ایریم موفقیت لری میز گه سبب بوله دی. 

قنچه تیل اورگنگنی میز و حتی ریاضی مسئله لری نی قنچه لیک تیز ییچه دیگنلیگی میز گه باغلیق بولمسدن ذکا باشقه بیر نرسه دن عبارت.  بیز ییچه آلمه یدیگن معمالرنینگ اکثریتی انسان لر بیلن باغلیق. 

آی کیو میز قنچه لیک یوقاری بولسه هم, ایچیده انسان نینگ موجود بولگن معما لرنینگ ییچیلیشیده اونچه لیک فایده لی بولمه یدی. 

ایچیده انسان بولگن معمالرنی ییچیشی میز, انسان لر بیلن بیرگه خواهله گن نتیجه نی آلیشی میز اوچون شرایط تامین ایتیب بیریاتگن و آی کیو تست لری بیلن اولچه شی میز ممکن بولمه گن ایکّی ذکا تجارت و رهبرلیکده اوزی گه خاص اهمیت گه ایگه.  اوشبو ذکا لر, حسی و اجتماعی ذکا دن عبارت. 

حسی دیگنده, حساس انسان لرنینگ حسی ذکاسی نینگ یوقاری ایکن لیگی معنی سی گه کیلمه یدی. 

حسی ذکا تویغو لر بیلن علاقه لی.  لیکن حساس انسان بولیش ایمس, بلکه باشقه کیشی لرنینگ تویغوسی نی درک ایتیب اونی باشقره آلیشدن عبارت اوشبو ذکا توری. 

حسی ذکا اوچ تور استعداد نی قمره ماقده.  بیرینچیسی, اوز تویغولرینی انیقلش, ایکّینچیسی, اوشبو تویغولردن فایده له نیش و حتی معما لرنی ییچیشده استفاده ایتیش و اوچینچیسی ایسه, کیره ک بولگنده اوز تویغولرینی باشقریش و باشقه لرنینگ هم خوددی شونده ی قیلیشی بوییچه همکارلیک قیلیش استعدادی دن عبارت. 

حسی ذکا نینگ اوشبو اوچ عنصری نتیجه سیده مقابلی میزده گی کیشی نینگ تویغولرینی درک ایتیب, اوز تویغو و حرکت لری میزنی اونگه کوره عیارله یمیز. شونده ی قیلیب کیلیشمووچیلیک لرنی برطرف قیلگن بوله میز. 

باشقه بیر تاماندن ایسه حسی ذکا کیشی نینگ اوزی گه خاص ذکا توری دن عبارت.  باشقه چه قیلیب ایتگنده اوشه وقت نینگ اوزیده یوز بیریاتگن حادثه لر گه تویغو جهتی دن اویغون حرکت قیلیب ضرر کورمسلیک استعدادی دن عبارت حسی ذکا. 

اجتماعی ذکا ایسه کینگیش بیر اصطلاح دن عبارت.  اجتماعی و حسی ذکا اورته سیده اساسی بیر فرق موجود.   حسی ذکا اوزی و باشقه کیشی لرنینگ تویغو لرینی درک ایتیش, اجتماعی ذکا ایسه انسان لرنی توشینیب آلیب اولر بیلن علاقه قوریش استعدادی دن عبارت.

حسی ذکا موجود سناریو لر و اجتماعی ذکا ایسه کیله جک اوچون قرار قیلیشی میز بوییچه فایده لی بوله دی. 

اوزی میز و باشقه کیشی لرنی درک ایتیش اوچون اوشبو ایکّی نرسه گه احتیاجی میز بار. 

 

 

باشقه بیر برنامه میز آرقه لی اوچره شگونچه خیر امان قالینگ محترم تینگلاوچی لر.علاقه لی ینگی لیکلر