اجتماعی ترماقدن جوده کوپ فایده له نیش نینگ منفی تاثیری

انسان لر اجتماعی ترماقده قنده ی آرزو قیلسه اوز لری نی شونده ی کورستماقچی بوله دی

1941729
اجتماعی ترماقدن جوده کوپ فایده له نیش نینگ منفی تاثیری

اجتماعی ترماق نی کوزه ترایکن, انسان لرنینگ حیاتی نینگ نیمه اوچون مونچه لیک یخشی ایکن لیگینی اویله گن میسیز؟ و شونده ی قیلیب اوز حیاتینگیزنی اولرنینگ حیاتی بیلن سالیشتیره سیز می؟

تشقریدن هیچ قنده ی بیر قیین چیلیگی یوق دیک کورنیاتگن کیشی لرنینگ حیاتی هم اصلی گه قره گنده بیزنینگ حیاتیمیزدن اونچه لیک فرقلی ایمس. خوب نیمه اوچون حیاتلرینی یخشی کورستماقده لر؟

ساحه متخصص لری اوشبو وضعیت گه اورده ک سندرمی اسمی نی بیرماقده.  بو بیر کیشی نینگ حقیقی و اجتماعی ترماقده گی حیاتلرینی فرقلی کورسه تیشی دیماق. 

باشقه چه قیلیب ایتگنده اورده ک سندرمی بیر کیشی نینگ حقیقی حیاتی بیلن اجتماعی ترماقده گی حیاتی اورته سیده گی فرقنی انعکاس ایتدیرماقده.  اورده ک سندرمی اوشبو کیشی نینگ اجتماعی ترماق آرقه لی ترقه تگن تصویر لر یاکه پیاملری نینگ حقیقی حیاتینی نی عکس ایتدیرمس لیگی نینگ ممکن ایکن لیگینی کورستماقده. 

بیرینچی بولیب اورده ک سندرمی ستنفورد عالی بیلیم یورتیده مطرح قیلیندی.  اوشبو سندرم هر قنده ی بیر قیین چیلیککه دوچ کیلیب قالگن پیتده اوز قیغولرینی کورستمسلیک اوچون اجتماعی ترماق آرقه لی اوزلرینی خرسند کورستماقچی بولگن اوقووچی لر نینگ وضعیتی بیلن علاقه لی استفاده ایتیلگن. 

خوب نیمه اوچون اورده ک دیگن لر؟ اورده ک لرنینگ قنده ی ایکن لیگینی کورگن میسیز؟

کوپچیلیگی میز سوو نینگ اوستیده سوزیب یورگن اورده ک لرنی کوریب حیران بولیب قاله میز.  سوو نینگ اوستی گه قره گنده هیچ قنده ی بیر معما یوق دیک کورینه دی.  اساسی قیین چیلیک ایسه سوو نینگ تگیده.  سوو نینگ ایچیده گی ایاق لری بیر ماشین دیک ایشله یدی. 

انسان لر اجتماعی ترماقده قنده ی آرزو قیلسه اوز لری نی شونده ی کورستماقچی بوله دی. 

باشقه چه قیلیب ایتگنده اجتماعی ترماق هیچ قنده ی بیر کوره ش آلیب بارمسدن موفق بولیش ممکن ایکن دیک کورسه تیش اوچون یخشی بیر جای.  انسان لر ایسه خوددی شوو وضعیتدن فایده له نه دی. 

خوب, انسان لر حقیقتدن هم خرسند, بای و یوتوقلی می؟ جوابینی همه میز بیله میز. ایمس لر. 

انسان لر حاضرگی کونده گی وضعیت گه مطابق یشش اوچون اوز شکل لری نی اوزگرتیریب تورماقده لر.  لیکن بونینگ بیزنینگ روانی میز گه قنچه لیک منفی تاثیر قالدیره دیگن لیگینی بیله سیز می؟

اورده ک سندرمی معماسی گه دوچ کیلیب قالگن کیشی لرنینگ باشقه لرنی اویلب اوزی نی خرسند قیلیش گه حرکت قیلیشی تقدیرده, وضعیت جوده هم یمان دیماق.  خوددی شوو لرده دیپریشن کبی کسللیک لرنینگ هم موجودیتی تقدیرده, اوشبو سندرم نینگ دیپریشن نی هم تیزلشتیریشی ممکن.  بونده ی بیر کسللیگینگیز بولیشی تقدیرده, اوزینگیز نی باشقره آله دیگن لیگینگیزنی اویله سنگیز هم بیر روانشناس بیلن مصلحت قیلسنگیز یخشی بوله دی. 

هیچ کیمه سه نینگ حیاتی بیر اورده ک نینگ سوو نینگ اوستیده گی یوریشی کبی حیران بولیب کوزه تیله دیگن بیر نرسه ایمس.  اوزی میز نی باشقه لر بیلن مقایسه قیلیش ایسه, اوزی میز گه قیلیشی میز ممکن بولگن اینگ کتته یمانلیک دن عبارت بوله دی. علاقه لی ینگی لیکلر