تنتونی دیب ناملنگن بیر تورک طعامی توغریسیده قیسقه معلومات

اوشبو طعام اینیقسه تورکیه نینگ مرسین ولایتیده پیشیریلماقده

1937279
تنتونی دیب ناملنگن بیر تورک طعامی توغریسیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ آقدینگیز قیرغاغیده گی شهری دن عبارت مرسین نینگ اینگ مشهور طعام لری دن بیری بولگن "مرسین تَنتونی سی" دیب ناملنگن طعام میلادی 2017- ییلده مرسین تجارت و صنعتکار لر اتاقی نینگ طلبی گه بناً تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی محصولاتی لیستی گه کیریتیلدی.  تنتونی نی باشقه گوشتلی طعام لردن اجره تیب تورگن اینگ مهم خصوصیت, تیارله نیشیده اینک گوشتی نینگ یاغلی قبورغه قسمی بیلن چیگیت یاغی دن استفاده ایتیلیشی و شونینگ دیک پشیریلیشی بوییچه مهارت دن عبارت. یاغلی اینک گوشتی, خاص پیچاق لر بیلن جوده کیچیک بیر شکلده توغره لیب کیین بیر قازان نینگ ایچیده تقریباً 20 دقیقه قینه تیله دی.  قینه تیلگن گوشت کیین اورته سی چقور بولگن تنتونی گه خاص پتنوس گه قوییلیب ایچی گه چیگیت یاغی بیلن توییلگن قیزیل مرچ, غوره و توز تشله نیشی کیتیدن ثابت ایسسیق لیکده قاریشتیریلیب قیزرتیریله دی.  پیشگن گوشت تنتونی پتنوسی نینگ اورته سیدن آلینیب پتنوس نینگ یان تامانیده بیریکتیریله دی.  تنتونی گوشتی نان یاکه پراته گه قوییلیب اوستی گه جوده کیچیک توغره لگن پامه دور, پیاز, گشنیز و همده لیمو تشله نیب ییله دی. تنتونی نینگ یانیده آچار و سبزه لر بیلن بیر قطارده چلاب کبی ایچیملیک لر هم تقدیم ایتیله دی. علاقه لی ینگی لیکلر