بوگون اوقیتووچیلر کونی ایتیب نشانلنماقده

خاص برنامه

1910625
بوگون اوقیتووچیلر کونی ایتیب نشانلنماقده

ینه بوگون اوقیتووچیلر کونینی نشانله ماقده میز. همجمعیت نی تربیه لش اوچون اوستیگه کتته مسؤلیت آلگن اوقیتووچیلرنی تبریکه یمیز. یوتوقلی بیر کیلجک نی بنا قیلیش اوقیتووچیلرنینگ خذمت، سیوگی بیلن ییتیشتیره دیگن یاشلر بیلن ممکن بوله دی. فقط اوقیتووچیلرنینگ ایریملرنینگ باله لریگه سیوگی و شفقت بیلن یانداشووی ممکن بوله دی. اولرنی بو مقدس وظیفه لریده اولرنینگ یانده ایکن لیگیمیزنی، کیلجک نی بنا قیلیش اوچون اولرگه ضرورتیمیز بارلیگینی ینه بیر مرته تاکییدله یمیز. اولرنینگ پارلاق قوللریدن یوزلب مینگلب مرته اوپه میز...علاقه لی ینگی لیکلر