بوگون آتاتورک نی ایسلش و یاشلر بیره می ایتیب نشانلنماقده

خاص برنامه

1829346
بوگون آتاتورک نی ایسلش و یاشلر بیره می ایتیب نشانلنماقده

بوگون تورکیه جمهوریتی نینگ اساسچیسی مصطفی کمال اتاتورک نی ایسلش, یاشلر و سپورت بیرمی نی قیزغین کوتیب آلماقده میز. چیت ایل لیک اشغالچی لر گه قرشی کوره ش آلیب بارگن تورک ملتی, ملی نجات اوروشی نتیجه سیده غلبه قازانیشی آرتیدن تورکیه جمهوریتی نی قوردی.  ملی نجات اوروشی رهبری بولگن اولوغ رهبر مصطفی کمال اتاتورک تورکیه جمهوریتی نینگ ایلک جمهوررئیسی بولدی.  مدرن بیر ملت بولیش اوچون سعی و حرکت لر دوام ایترایکن, یاش لر نینگ ساغلم و سپورت قیله دیگن کیشی لر دن تشکیل تاپیش لرینی تشویق ایتیش مقصدی بیلن می آیی نینگ 19 نچی کونی اتاتورک نی ایسلش, یاشلر و سپورت بیرمی اوله راق قبول قیلیندی. اوشبو کون هر ییل تورکیه و تورکیه نینگ تشقی نماینده لیک لریده قیزغین کوتیب آلینماقده.  علاقه لی ینگی لیکلر