تلکاری

بولرنی بیلر میدینگیز؟

1763908
تلکاری

تلکاری

بیر کموش صنعتکارلیگی بولمیش "تلکاری" نینگ 3 مینگ ییل لیک بیر تاریخی بولگن لیگینی بیلرمیدینگیز؟

قیسقه آتی بیلن کموش سیم ایشلش معناسیگه کیلگن "تیلکاری"، نازیک سیم قیلیب قوییلگن کموش نینگ بوکیب ایشلشی بیلن توزیلگن نقشه لردن عبارت دیر.  بوتونله ی قول صنعتی بولیب کوپراق تقینچاق و زینت اشیالریدن ایش آلینماقده دیر.

ارکیولوجیک قازوولرده قولگه کیریتیلگن معلوماتلرگه کوره تلکاری ایشی میلاددن آلدین 3 مینگ ییلیدن بیری بین النهرین ده و میلاددن آلدین 2500 ییلیدن بیری اناطولیده ایشلنگن لیگی انیقلنگن. تلکاری نینگ اصل مرکزی نینگ 12- عصرده موصل ایکن لیگی شونده ی بولیب موصلدن سوریه گه و اناطولی گه ییره ب کیلگن لیگی ادعا ایتیلماقده. تلکاری نینگ 15 عصردن بیری تورکلر ایچیده رواج بولگن لیگی اینیقسه جنوب – شرق اناطولیده انچه رواجلنگن لیگی کوریله دی.

بوگونگی کونده تلکاری صنعتی نینگ اینگ یخشی نمونه لری نینگ ماردین ولایتی نینگ میدیات تومنیده ایکن لیگی عین دمده انقره نینگ بی پازاری (بای بازاری) تومنی و ترابزون ولایتی بونینگ مرکزی بولگن لیگی اتلماقده. عصرلب تاریخی بولمیش بو اثرنینگ اونچه لیک استاسی بولمه گن لیگی باعث افسوسکی تاباره یوقه لیب بارماقده.    علاقه لی ینگی لیکلر