ینگی ییل

31 دسامبر کیچه سی میلادی ینگی ییل نینگ باشی

1755275
ینگی ییل

31 دسامبر کیچه سی میلادی ینگی ییل نینگ باشی

بوگون 2021 ییلی بیلن خیرلشیب 2022 ییلی گه ییتیب باره دیگن ییل باشیده میز. بیر ییل بولگن چاپه چاپ اداغگه ییترکن ینگی ییل اوچون ینگی لیکلر کوتیش باشله یدی. هر کون ینگی ییل کبی طنطنه لی بولیب اوتیشی آرزوسی بیلن ییتیب کیله یاتگن ینگی ییل نینگ سویگی، دوستلیک و خرسندچیلیک کیلتیریشینی تیله یمیز.علاقه لی ینگی لیکلر