منگن و آشپزلیک

بولرنی بیله سیز می؟

1737187
منگن و آشپزلیک

بولونینگ منگن تومنی نینگ "آشچیلر دیاری" بولگن لیگینی بیلرمیدینگیز؟

تورکیه نینگ بولو ولایتی منگن تومنی عثمانلی دولتی پیتیدن بوگونگی کونگچه ییتیشتیرگن و 7 قطعه گه جونتگن آشپزلری سایه سیده آشپزلر دیاریگه ایلنگن دیر. منگن آشچیلیگی نینگ تاریخی عثمانلی سرای آشخانه سیگه ییتیب باره دی. ییش گه علاه سی بارلیگی بیلن تن ـآلینگن پادشاهلردن 1- احمدنینگ منگنلیک استالرنی توپکاپی سرایی گه کیلتیرگن لیگی بیلینماقده.

عثمانلی سرایلریده باشله گن آشپزلیک عنعنه سی جمهوریت دوریگه کیلگنده تعلیملی استا آشپزلر چیقیب منگندن دنیاگه ییره ب بارگن دیر. مصطفی کمال آتاتورک قاله ویرسه برچه جمهور باشلیغلری نینگ آشپز استالری منگنلیک بولگن دیر. دنیا مقیاسیده 5 مکتب قطاریده بولمیش و تورکیه ایلک مرته آشچیلیک مکتبی آچیلگن منگندن ییتیشگن آشچیلر چیت ایللیک مهمانلر اوچون هم ترجیح ایتیلماقده. بوگونگی کونده اروپا، اورته شرق، امریکا، افریقا و ازاق شرقده منگنلیک آشچیلر و اولرنینگ اوقاتلرینی کوریش ممکن.     علاقه لی ینگی لیکلر