پرگامه کاغذی

بولرنی بیله سیز می؟

1734147
پرگامه کاغذی

پرگامه کاغازی نینگ برگامه ده ایجاد ایتیلگن لیگینی بیلرمیدینگیز؟

تیری گه یازوو یازیش نی ایجاد ایتگن برگامه قراللیگیده پاپوریسدن کیین بو کاغذ ایجاد ایتیله دی و بونی برگامه کازی دیب ایته دیلر.

میلاددن آلدین 2 عصرده مصر باشقرووی پاپوروس صادراتینی منع قیلیب قویه دی. شونده ی بولیب بیلیمدانلر اسنادلرنی قوریقلش و کتاب سانینی کوپه یتیریش اوچون پاپوروس گه یازوو یازیش اوچون ماده ایجاد ایتیش نی امر قیله دی. او وقت نینگ کتابخانه مدیری و عین دمده بیلیمدان ادبیاتچی بولگن سردیسلی کراتیس ایرودیکوس اوچکی و اوغلاق تیریسیدن قوروتیب یازوو اسبابلری ایجاد ایته دی. برگامه کتابخانه سی بیلن اسکندیه کتابخانه سی اورته سیده اینگ کوپ کتاب تاکمین ایتیش رقابتی، پارشومه نینگ کاغذ ایجاد ایتیشی گه سبب بوله دی. پرشومن ایلک مرته برگامه ده حیات کیچیرگن اوچون برچه تیللرده برگامنت آتینی بو شهردن آلگن. پرشومن یازوو اسبابلری تاریخی اوچون جوده اهمیت گه سزاوار و مدنی اوسیش نینگ ادیملریدن بیرته سی بولگن دیر.  علاقه لی ینگی لیکلر