قدیمگی برگامه شهری

بولرنی بیله سیز می؟

1730924
قدیمگی برگامه شهری

تورکیه نینگ ازمیر ولایتی برگامه تومنی نینگ تاریخ نینگ اینگ قدیم مدنیتلریدن بیرته سی نینگ پایتختی بولگن لیگینی بیلرمیدینگیز؟

ازمیرنینگ 130 کیلومتر شمالیده جایلشگن برگامه تومنی دنیانینگ اینگ قدیمگی مدنیتلریدن برگامه قراللیگی نینگ پایتختی ایدی. 8 مینگ 500 ییللیک اوتمیشی بولمیش برگامه تاریخ بویلب اونلب تمدن گه میزبانلیک قیلگن دیر.

ایسکی تاریخده گی اتی پرگامو بولمیش قدیمگی شهر، تیک بیر تیپه نینگ اوستیده برچه ییقنچیلیکلر بولگن حالده یوتوقلی بیر شهدچیلیک ریجه سی بیلن قوریلگن مهم بیر شهردیر. 10 مینگ کیشی لیک تیاتری، تیک بیر بیت گه قوریلگن شکلی و سیار صحنه بناسی نینگ دیئونیسوس عبادتخانه سیگه اوخشه گن ساختمانی بیلن اینگ مشهور قدیمگی تیاترلر قطاریده اورین آله دی. هلنیستیک دوریده سوو تامین ایتیش اوچون قوریلگن 45 کیلو متر اوزونلیگیده گی سوو خطی او چاغ اوچون کتته معماری یوتوق دیر.

2014 ییلی دنیا مدنیت میراثی رویخطی گه کیرگن برگامه تاریخی بولیب اشغال و ویرانه لیکلرگه دئوچ قالگن دیر. شونده ی بولیب ستراتیژیک بیر نقطه ده اورین آلگن لیگی اوچون دایم مسکونی منطقه بولگن و تاریخ صحنه سیده هیچ بیر پیتده ییتیب کیتمه گن دیر.    علاقه لی ینگی لیکلر