سپورت ساحه سی بوییچه موفقیت

بولرنی بیله سیز می؟

1615189
سپورت ساحه سی بوییچه موفقیت

تورکیه نینگ 2020 ییلی بالکانلرنینگ اینگ کوپ میدال قولگه کیریتگن اولکه سی ایکن لیگینی بیلرمیدینگیز؟

اتلیتیزم ساحه سیده یاش کتگریده گی بالکان بیلله شوویده تورک سپوتچیلر 123 ته میدال آلیب بالکانلرده اینگ کوپ میدال قازانگن اولکه بولدی. 2020 ییلی پاندیمی باعث محدود سانده بیلله شوو بولیب اوتگن حالده صالون و آچیق میدان مقیاسیده 43 ته تورکیه ریکاردی اورنه تیلدی. کتته لر کتگوریسیده 7 ته ایریم سپورت ساحه سیده تورکیه ریکاردی اورنه تیلدی.

تورکیه نینگ اینگ کوچلی 400 توسیقلی سپورتچیلریدن برکه آقچام دنیا مقیاسیده اینگ یخشی درجه آلرکن یاسمین جان هم "دنیا یریم ماراتون بیلله شوویده" تورکیه ایلک مرته دنیا 7 – لیگینی قولگه کیریتدی.

تورکیه 2020 ییلی قولگه کیریتگن یوتوقلردن بیرته سینی ایریم بیر سپورت ساحه سی بولمیش والیبال دیر. تورک خاتین – قیز ملی تیرمه والیبال جماعه سی 2020 توکیو المپیادلری اروپا قاره سره لش فاینل بیلله شوویده آلمان نی مغلوبیت گه اوچره تیب المپیادده 2- مرته اورین آلیش گه موفق بولدی.   علاقه لی ینگی لیکلر