نوروز

بولرنی بیله سیز می؟

1610742
نوروز

نوروزنینگ بوگونگی کونگه ییتیب کیلگن اینگ قدیمگی تورک عنعنه لریدن بیرته سی ایکن لیگینی بیلرمیدینگیز؟

تاریخ بویلب تورلی پیتلرده تورلی شکللرده نشانلنگن نوروز تورکلرنینگ اینگ قدیمگی بیره ملریدن بیرته سی دیر. تورک عنعنه سیده نرورز توغیش، تیریلیش معناسیگه کیله دی. عین دمده بهارنینگ باشلنغیچی دیر. نوروز بیره می نینگ ینه بیر آتی ایسه "ایرگنه کون بیره می" دیر. بو بیره م اوتمیشدن بونوگونگی کونگه قدر تورلی تورک خلقلری اورته سیده نشانلنیب کیلگن. نوروز اورته آسیاده اورخون اطرافیدن آلتای، هون تورکلری نینگ اروپاگه قره ب باریشی بیلن هنگری و بالکانلرگه بارگن دیر. 9- عصرده خزرنینگ جنوبیدن اناطولی گه و مزاپوتامیا منطقه سیده انتقال تاپیب کینگ کولملی بیر ساحه گه ییره ب بارگن دیر. تورکلر تاریخ بویلب تورلی جغرافیه لرده حیات کیچیرگن، تورلی دینلرگه منسوب بولیب نوروزنی نشانله گن دیر.

جمهوریت بیلن بیرگه کینگ کولملی مقیاسیده طنطنه لی بیر شکلده هر ییل نشانلنگن نوروز بیره می کیلجک ده هم تورک عالمی نینگ مشترک قدریتی بولیب دوام ایته دی.علاقه لی ینگی لیکلر