تورکیه ده کتابخانه مدنیتی

بولرنی بیله سیز می؟

1561490
تورکیه ده کتابخانه مدنیتی

 

بولرنی بیله سیز می؟ 55

تورکیه ده کتابخانه چیلیک مدنیتی

تورکیه ده 900 عصرلیک بیر کتابخانه بولگن لیگینی بیلرمیدینگیز؟

تورکیه ده کتابخانه چیلیک مدنیتی نینگ 900 عصرلیک بیر اوتمیشی بار. دستلبکی کتابخانه لر اناطولی لیک نینگ ایلک خانلیکلری و سلجوقیلر پیتیده قوریلگن دیر. عثمانلی لر پیتیده رواجلنتیریلگن دیر. عثمانلی امپراتورلیگی نینگ ایلک پیتلریده کتابخانه لر مسجد، زیارتخانه، مدرسه و عمارتگاه کبی جایلرده قوریلگن دیر. کیینچه لیک ایریم جایلرده قوریلیب کتابخانه اوله راق یوزه گه چیققن دیر.

1884 ییلی حذمت بیریش گه باشلنگن بیاضید دولت کتابخانه سی تورکیه نینگ ایلک دولتی کتابخانه سی دیر. کتابخانه ایلک قوریلگنیده رفلرده فقط عثمانلی دوری نینگ تنیقلی تارخ یازووچیسی مصطفی نعیمه نینگ "نعیمه تاریخی" آتیده گی اثری اورین آلگندی. کیینچه لیک تورلی شکلده ییغیلگن و ساتیب آلینگن کتابلر و بخشیش قیلینگن کتابلر اورین آلیش گه باشله گن دیر. 1934 – ییلی آتاتورک بویریوغی بیلن نشر قیلینگن "مطبوع یازوولری ییغیشتیریش و تیکشیریش" قانونی بیلن کتابخانه نینگ منبعلری کوپه ییب باردی. ایندی تورکیه ده نشر قیلینگن تورلی کتاب نینگ تامین ایتیب کیلتیریش مجبوریتی بار. بوگونگی کونده بیر میلیون ته کتاب بیلن تاریخچیلرنینگ علاقه سینی اوزیگه تارتیب آلگن بیاضید دولت کتابخانه سی کینگه ییب خذمت بیریش گه دوام ایتماقده.علاقه لی ینگی لیکلر