بوگون آته تورکنی ایسلش، یاشلر و سپورت بیره می ایتیب نشانلنماقده

خاص برنامه

1419738
بوگون آته تورکنی ایسلش، یاشلر و سپورت بیره می ایتیب نشانلنماقده

تورکیه جمهوریتی نینگ اساسچیسی بویوک رهبر " بوگون آته تورکنی ایسلش، یاشلر و سپورت بیره می" طنطنه لی بیر شکلده نشانلنماقده. قورتیلیش حربینی ظفر بیلن نتیجه لندیرگن آته تورک جمهوریتیمیزنینگ اعلان ایتیلیشی بیلن ایلک جمهور باشلیغی بولدی. چاغداش (مودرن) بیر ملت بولیش یاشلرنینگ ساغلم، بردم و سپورتچی فردلر بولیشلری اوچون خاص بیر دیب 19 می تاریخی ملی بیره م ایتیب تعیین قیلیندی. بوگون هم مملکت مقیاسیده و تشقی نماینده لیکلرده هم آته تورک ایسلب اوتیلماقده همده یاشلر و سپورت بیره می طنطنه لی بیر شکلده نشانلنماقده دیر. علاقه لی ینگی لیکلر