توریزم هفته سی

خاص برنامه

1183768
توریزم هفته سی

 دنیاده 20- عصرده رواجلنگن توریزم فعالیت لری تورلی اولکه یورتداشلری نینگ ینگی جایلرنی و مدنیت لرنی تنیب ییل لیق تعطیل لرینی ایریم جایلرده اوتکزیش لریگه امکانیت یره تدی.

بوگون، مدنیت، دینگیز، ساغلیق و سپورت کبی ایریم ساحه لرده توریزم و سیاحت بولیم لری موجود. اولکه میز طبعیتی و مدنیتی بیلن ترقی قیلگن توریزم نینگ هر بیر تورلیسی بیلن میلادی 2023 – ییلی گچه دنیا توریزم و سیاحت ساحه سیده بیشینچی قطارگچه بارماقچی. تیگیشلی دولتی نهادلر، خصوصی سکتورلر و ترکیه نینگ افتخاری توریزم نماینده لری یورتداشلر و ترکیه دن گوزه ل خاطره لر بیلن قیتگن توریستلر بو هدفگه ییتیب باریش توغریسیده حصه قوشه دیلر. ینگی تعطیل پلانلری قیلینه دیگن شو فصل ده تمیز طبیعتی بیلن مینگ لب ییل لیق مدنی میراثلری بیلن ترکیه دنیانینگ ایریم جایلریدن توریستلرنی کوتیب تورگن.علاقه لی ینگی لیکلر