ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN ÇOCUKLUKTA KAPSAYICI EĞİTİM PROJESİ


(Proje Devam Etmektedir)

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortak finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde ve UNICEF'in teknik desteğiyle uygulanacak olup üç yıl süre ile devam edecektir. 29 Mayıs 2017 tarihinde resmi olarak imzalanan projenin temel hedefi kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve 1. sınıfa erişimlerini artırmaktır. Kurumumuz projeye ait Yönlendirme Komitesi üyesidir. 3-7 yaş grubunda kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısının en fazla olduğu Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun illerinde toplamda 90 pilot okulda uygulanacaktır. Proje, engeli olan çocukların erken çocuklukta kaliteli kapsayıcı eğitim yoluyla sosyal yaşama katılımlarına katkı sağlamayı, uzun vadede ise istihdam edilmelerini, ekonomik ve sosyal yaşama erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Proje ile sadece engeli olan çocuklar ve bu çocukların ailelerine / bakıcılarına değil, aynı zamanda tipik gelişim gösteren çocuklar ve bu çocukların ailelerine / bakıcılarına ulaşmak da hedeflenmektedir. Bu sayede engeli olan bireylerin toplumda kabullenilmeleri yönünde farkındalık kazandırılacak ve engeli olan bireylerin karşılaştıkları sorunların üstesinden birlikte gelinmesi sağlanacaktır. Proje ile en az 1180 engeli olan çocuk, 1180 aile / bakıcı ve 1000 eğitim personeline ulaşılacaktır. Kurumumuz bu projenin görünürlülüğü ve farkındalığının artırılması için tüm imkanları ile her türlü katkıyı vermektedir.