TÜRKİYE KAMU İLETİŞİM HİZMETLERİNDEKİ SOSYAL ORTAKLARIN SOSYAL DİYALOG KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ


(Proje Tamamlanmıştır)

“Türkiye’deki Kamu İletişim Hizmetlerinde Sosyal Ortakların Sosyal Diyalog Kapasitesinin Geliştirilmesi” adlı projemiz Haziran 2017- Şubat 2018 (9 ay) tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kamu iletişim sektörü bileşenleri arasında sosyal diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Ankara ve İstanbul’da Eğitimler ve Çalıştay’lar gerçekleştirilmiştir.

Bu proje kapsamında, Türkiye'nin görsel, işitsel hizmetlerinde yer alan sosyal taraflar arasında daha iyi işleyen bir sosyal diyaloğu desteklemek ve böylece Birlik Haber-Sen ve TRT'nin kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir. Proje Nisan 2017 tarihinde başlamış olup, İstanbul'da 7-8 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan "BÜYÜK TRT ÇALIŞTAYI" ile faaliyetler tamamlanmıştır.

Söz konusu Çalıştay’da özellikle TRT çalışanlarının sorunları, beklentileri ve yönetim ile diyaloğa ilişkin hususlar detaylı olarak değerlendirilmiş olup, sonuçları önümüzdeki haftalarda bir kitap olarak taraflara sunulacaktır.

Bu projenin kapanış töreni 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.