İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)


Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.Home

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız :

https://www.ab.gov.tr/101.html

https://www.ab.gov.tr/49876.html

https://www.ab.gov.tr/50904.html

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=1093&furtherNews=yes

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Tüm Avrupa Birliği programlarına http://www.ab.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz