T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
http://www.ab.gov.tr


T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
http://www.ua.gov.tr


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr


TÜBİTAK Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-ab-7-cerceve-programi


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
http://www.avrupa.info.tr/


Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı
http://eacea.ec.europa.eu/


Ulusal Europass Merkezi Mesleki Yeterlilik Kurumu
http://www.europass.gov.tr


European Commission
http://ec.europa.eu/


Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
http://www.cfcu.gov.tr/tr


Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi
http://www.bilgitoplumu.gov.tr


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
http://www.tkdk.gov.tr/