Alternate Text

Hibe Programları

Avrupa Birliği (AB) Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile Programlara katılmaya başlamıştır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız :

Projelerimiz

SU ELÇİLERİ (24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Saat 16:45 ve 19:15 'de TRT ÇOCUK kanalımızda yayında)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 8. sınıf sonuna kadar olan çocuklarımızın suyun tasarruflu ve bilinçli kullanımını konu alan Su Elçileri-AB Eğitim Projesi adlı projesine Kurumumuz ortak olmuştur.

Detaylı Bilgi

TÜRKİYE KAMU İLETİŞİM HİZMETLERİNDEKİ SOSYAL ORTAKLARIN SOSYAL DİYALOG KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında sunulan, ana faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın olduğu, Birlik Haber-Sen'e ait AB projesi, Kurumumuzun ortaklığı ve PTT A.Ş.'nin iştirakleri ile gerçekleştirilmiştir.

Detaylı Bilgi

KOMŞUMU NASIL GÖRÜYORUM - How Do I See My Neighbour

Merkezi Avrupa Girişimi, Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti Medyası Birliği’nin  sorumlu kurum olduğu projede TRT ortak olarak yer almıştır.

Detaylı Bilgi

HAYATLAR KESİŞİRKEN

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üzerinden doğrudan Brüksel’den alınan bir proje karşılığı fondur. Proje  tamamlanmış olup, prodüksiyon 2013 yılından itibaren TRT kanallarında gösterimdedir.

Detaylı Bilgi

KARDEŞ KENTLER - Sister Cities

Proje TRT İzmir Turizm ve Belgesel  Kanalı tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu kanalıyla AB Projesi olarak gerçekleştirilmiştir.

Detaylı Bilgi

ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN ÇOCUKLUKTA KAPSAYICI EĞİTİM PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortak finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde ve UNICEF'in teknik desteğiyle uygulanacak olup üç yıl süre ile devam edecektir.

Detaylı Bilgi

Hakkımızda

 • Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 27. maddesi birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca “Kurum faaliyetlerinin finansmanında yurt dışı fonlardan yararlanma imkanlarını araştırmak, Kurum gelir kaynakları, gelirlerin sürekliliği, sağlıklı ve düzenli toplanması hususlarında stratejiler geliştirmek, araştırma yapmak ve ilgili birimleri bilgilendirmek” görevi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir.
 • Bu amaçla, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Proje Koordinasyon Ofisinden Sorumlu Servis (AB Proje Koordinasyon Ofisi) kurulmuştur.

Misyon

 • Proje geliştirme, yönetim ve kayıt sistemlerinin kurulması,
 • Uygun fon kaynaklarının araştırılması, tespit edilmesi, ilgili birimlere iletilerek koordinasyonun sağlanması ve takibinin yapılması,
 • Projelerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasında ilgililerle koordinasyonun sağlanması,
 • Raporlama ve izleme yapılmasıdır.

Vizyon

 • Yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarını ilgili tüm birimlere duyurmak,
 • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamak,
 • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak,
 • Gerektiğinde danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek ve ihtiyaca göre Kurum dışından almak.