Teskilat_680*100 banner
Alparslan 680*100 banner
besiktas_fenerbahce_680*100 banner
Gonul Dagı_Eylul_2022_680*100 banner
trt_cocuk_kitaplik_2021 banner
TRT_Cocuk_Oyun_Dunyası_680*100 banner
Tay Sinema Filmi_680*100 banner
Kasaba Doktoru_680*100 banner
thmsonuc2022 banner
cocuk ve genclik koroları sınavı_duyuru2022 banner
Balkan Ninnisi 680x100 banner
TRT Cocuk Karakterleri_680*100 banner
TRT_Francais_680*100 banner
bilbakalımtrt_2021 banner
X

Trt.net.tr İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

Aydınlatma Metni

 

 

İnternet Sitesi              : https://www.trt.net.tr

Telefon Numarası       : 444 0 878

E-Posta Adresi           : kvkk@trt.net.tr

Adres                          : TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

 

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (“TRT”) olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, imza, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, cinsiyet, ehliyet bilgisi),
 • İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, iş adresi ve ikametgâh adresi bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileriniz (Eğitim durumu, mezuniyet bilgisi, iş deneyimi, görev/unvan, makam, çalışılan birim, çalışılan kurum, program unvanı),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız (Fotoğraf, video ve ses kayıtlarındaki görsel ve işitsel kayıtlar),
 • Finansal bilgileriniz (Banka hesap-IBAN bilgileri, emlak-tapu-veraset bilgileri ve icra-borç bilgileri),
 • Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler, dava-icra dosyaları içerisindeki kişisel veriler),
 • Sosyal medya hesap bilgileriniz,
 • Talep, şikayet ve başvurularda yer alan bilgileriniz,

 

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz verileri;

 • https://www.trt.net.tr internet adresi ve diğer internet sitelerimiz aracılığıyla otomatik yollarla,
 • Dava/icra dosyaları ve tebligatlar aracılığıyla otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • Sizlerin bize iletmiş olduğu dokümanlarla otomatik olmayan yollarla,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • Elektronik posta ile kısmen otomatik yollarla,
 • Sözlü olarak otomatik olmayan yollarla,
 • Faks yoluyla otomatik olmayan yollarla,
 • Elden tarafımıza iletilen belgeler aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,
 • Yapılan başvurular ile kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla,
 • EBYS üzerinden kısmen otomatik yollarla,
 • Çağrı merkezi aracılığıyla otomatik yollarla,
 • CİMER üzerinden kısmen otomatik yollarla,

elde etmekteyiz.

 

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, m.6/3”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri işçin veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

 • Kimlik bilgilerinizi,
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f)
  • İletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • İzleyici/dinleyici/okur ilişkilerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Çağrı merkezi süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Görüntülü engelsiz görüşme süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Cezaevinden gelen mektup süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Müze randevu süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Sosyal sorumluluk süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Talep, şikayet ve başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)
  • Protokol, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f)
  • Kurumsal kaynak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Kurumsal risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Analiz ve proje geliştirme süreçlerinin yürütülmesi (m.5/2-f),
  • Tahsilat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç),
  • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Cari kartların oluşturulması ve cari mutabakatların yapılması amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Bandrol ve enerji gelirleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f)
  • Vergi istisna süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Radyo süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Bilgi edinme başvurularının alınması amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • TRT ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının takibi amacıyla (m.5/2-f),
 • İletişim bilgilerinizi,
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f)
  • İletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Çağrı merkezi süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • İzleyici/dinleyici/okur ilişkilerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Görüntülü engelsiz görüşme süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Cezaevinden gelen mektup süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Müze randevu süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Sosyal sorumluluk süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Talep, şikayet ve başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)
  • Protokol, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f)
  • Kurumsal kaynak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f)
  • Analiz ve proje geliştirme süreçlerinin yürütülmesi (m.5/2-f),
  • Tahsilat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç),
  • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Cari kartların oluşturulması ve cari mutabakatların yapılması amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Bandrol ve enerji gelirleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f)
  • Vergi istisna süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Radyo süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Bilgi edinme başvurularının alınması amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • TRT ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının takibi amacıyla (m.5/2-f),
 • Mesleki deneyim bilgilerinizi,
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f)
  • İletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Çağrı merkezi süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • İzleyici/dinleyici ilişkilerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Talep, şikayet ve başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)
  • Protokol, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f)
  • Kurumsal kaynak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f)
  • Kurumsal risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Analiz ve proje geliştirme süreçlerinin yürütülmesi (m.5/2-f),
  • Tahsilat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç),
  • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Cari kartların oluşturulması ve cari mutabakatların yapılması amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Bandrol ve enerji gelirleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f)
  • Vergi istisna süreçlerinin yürütülmesi (m.5/2-e, m.5/2-f)
  • Radyo süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınızı,
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f)
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Görüntülü engelsiz görüşme süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Radyo süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
 • Finansal bilgilerinizi,
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f)
  • Ödemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Yasal ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip edebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Tahsilat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç),
  • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Cari kartların oluşturulması ve cari mutabakatların yapılması amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Bandrol ve enerji gelirleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f)
  • Kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
 • Hukuki işlem bilgilerinizi,
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f)
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Talep, şikayet ve başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-ç)
  • Tahsilat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç),
  • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgilerinizi,
  • Cezaevinden gelen mektup süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.6/3).
 • Sosyal medya hesap bilgilerinizi,
  • İletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • İzleyici/dinleyici/okur ilişkilerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • Talep, şikayet ve başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)
  • Ürün ve hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirebilmek amacıyla (m.5/2-f),
  • TRT ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının takibi amacıyla (m.5/2-f),
 • Talep, şikayet ve başvurularda yer alan bilgileriniz,
  • Talep, şikayet ve başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)
  • Bilgi edinme başvurularının alınması amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

 

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri;

 • Kanuni ve yargısal süreçleri takip edebilmek amacıyla mahkemelere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kargo süreçlerini yürütebilmek amacıyla kargo firması,
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Türk Patent ve Marka Kurumu, Noter, Bakanlıklar, Gelir İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı vb.)
 • Ödeme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurtiçindeki veya gerekli ise yurtdışındaki bankalar,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla ilgili tedarikçiler,
 • Kurumsal kaynak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili tedarikçiler,
 • Gerekli yazışma ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla muhatap özel ve tüzel kişiler,

İle paylaşabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

TRT olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi KVKK ile uyumlu olarak imha etmekteyiz.

 

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

Bize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

TRT E-Bandrol
TRT_DOSYA_DOGRULAMA