Yıldızların Yolu 680*100 banner
Euro_2020_680*100 banner
bilbakalımtrt_2021 banner
trtcocuk_kitaplik_2021 banner
özüsözüinsan_banner_680x100 banner
Gelecegin_İletisimcileri_2021_680*100 banner


/
X


1965


  • 02.11.1965 Başbakan Demirel hükümet programında TRT kanununun değiştirileceğini söyledi.
  • 31.10.1965 Bazı sanatçılar, TRT'nin sanatçı denetleme ve sınıflandırmasına karşı Danıştay'a başvurdu.
  • 10.10.1965 Türkiye Radyoları ilk kez genel seçim sonuçlarını vermek için sabaha kadar yayın yaptı.
  • 30.09.1965 TRT Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi'ndeki yeni binasına taşındı.
  • 25.09.1965 Parti liderlerinin radyodaki seçim konuşmaları başladı.
  • 05.09.1965 Batı Müziği ve Çok Sesli Türk Müziği Danışma Kurulu toplandı.
  • 01.09.1965 Reklam firmaları radyo yönetimini boykot etti.
  • 01.08.1965 "TRT İlan ve Reklam Yayınlarında Uygulanacak Esaslar" yürürlüğe girdi.
  • 12.07.1965 TRT hakkında "Devlet nizamına karşı tahrik, tarafsız yayın yapmama, görevi kötüye kullanma" gerekçesi ile açılan savcılık tahkikatı "takipsizlikle" sonuçlandı.
  • 21.06.1965 Radyo yayınlarında sabahları "Köye Haber Bülteni" başladı.
  • 13.06.1965 Yönetim Kurulu, "Kurum dışı kişilerden sağlanacak hizmetlerle ilgili ücret tarifesi"ni kabul etti.
  • 17.05.1965 Moral Eğitim Yayınları Danışma Kurulu toplandı.
  • 14.05.1965 TRT kanun tasarısı hükümette görüşüldü ve farklı görüşleri uzlaştırması için Adalet Bakanlığı'na verildi.
  • 04.05.1965 Türk Sanat ve Halk Müziği Danışma Kurulu toplandı.
  • 28.04.1965 Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, TRT hakkında Meclis araştırmasını kabul etti.
  • 27.04.1965 TRT hakkında Meclis Başkanlığı'na verilen gensoru önergesi reddedildi.
  • 19.04.1965 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın, TRT'nin denetlemesi ile ilgili olarak Danıştay'a yaptığı başvuru reddedildi.
  • 09.04.1965 Adalet Partisi (AP) milletvekili Burhan Apaydın TRT konusunda Meclis Başkanlığı'na gensoru önergesi verdi.
  • 08.04.1965 Danıştay, TRT'nin hesap ve işlemlerinin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca teftiş ve tahkik edilemeyeceğine karar verdi.
  • 02.04.1965 TBMM'de TRT için "Meclis Tahkikatı" açılması konusunda tartışma çıktı.
  • 01.04.1965 Adnan Öztrak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müfettişlerinin Kurumu teftişine izin vermedi.
  • 29.03.1965 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yeni hazırlanan TRT kanun tasarısını açıkladı.
  • 24.03.1965 Millet Partisi (MP), Ürgüplü'ye başvurarak TRT Kanunu'nun değişmesini istedi. Danıştay, özerk yapısı dolayısıyla TRT'nin milli güvenlik hizmetleri ve faaliyetlerinin plan ve denetimi konusunda Başbakanlık, Bakanlıklar ve Milli Güvenlik Kurulu ile doğrudan haberleşmeye yetkili olduğuru kararlaştırdı.
  • 23.03.1965 Personel Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.
  • 13.03.1965 Yönetim Kurulu, Genel Yayın İlkeleri'ni kabul etti.
  • 06.03.1965 Behçet Kemal Çağlar, Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
  • 01.03.1965 Yönetim Kurulu, Tazminat Yönetmeliği'ni kabul etti. TRT, Anadolu Ajansı ile haber anlaşması yaptı.
  • 26.02.1965 Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, hükümet programında Türkiye Radyoları'nın tarafsız olacağını söyledi.
  • 01.01.1965 TRT Radyoları'nda ilk kez programlı dönem başladı ve bütün radyolar haber saatlerinde Ankara Radyosu'na bağlandılar. Türkiye Radyoları Program Dergisi yayınlanmaya başladı.