hayatın_ritme_680x100 banner
Gonul Dagı 680*100 banner
masumlar_apartmani_680x100 banner
Acemi Anneler 680*100 banner
Uyanıs Buyuk Selçuklu 680*100 banner
seksenler 2020 680*100 banner


/
X

ETİK KURULU

    Etik Kurulu Başkan ve Üyeleri
    Etik Komisyonları, 5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi ile bir üst yönetici yardımcısının başkanlığında (Bakanlık ve müsteşarlıklarda Müsteşar Yardımcısı, müstakil kurum/kuruluşlarda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında Başkan Yardımcısı, müstakil genel müdürlüklerde Genel Müdür Yardımcısı, illerde Vali Yardımcısı, belediyelerde Belediye Başkan Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam gibi) diğer ilgili birimlerden (Teftiş / Denetim Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Personel / İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı v.d.) üyelerin görevlendirilmesiyle teşekkül ettirilir.

    Bu bağlamda, TRT Kurumu Etik Kurulu Başkan ve Üyeleri:
    Üye: Maruf OKUYAN (0312 463 21 90)
    Üye: Ahmet AKÇAKAYA (0312 463 22 30)