Turkiyada Yo'ruk Festivali o'tkazildi...

Turkiyaning har burchagidan Yo'ruklar, Aydin tumanida 1. Milliy Yo'ruk Turkman Festibaliga qatnashdi. Yo'ruklar, Onado'lining tog' bag'rlarida va Bolqonlarda yashagan, ko'chmanchi bir turk ellati kabi. Festivalaning mehmonlari, xalq raqslari va mahalliy kiyimlar bilan, Yo'ruk madaniyatini tanish fursati topdi.


Tanlangan kalimalar: festivali , yo'ruk-turkman , turkiyada