Chukurova vijoyatining Ayasofyasi...

Chukuravadan tarixiy lavhalar |

Chukuravadan tarixiy lavhalar

Tanlangan kalimalar: ayasofyasi , chukurova