15 Iyul kuni Turkiyada qahramonlik dostoni yozildi...

Mana qahramonlik dostoni yozilgan kun |

Mana qahramonlik dostoni yozilgan kun

Tanlangan kalimalar: qahramonlik dostoni , 15 iyul