Isroil va Falastin o'rtasidagi mojarolar...

1. |

1.

Tanlangan kalimalar: Falastin , Isroil