Turk iqtisodiyoti yilning choragida 5,2 foizga o’sdi.

Turkiya statistika tashkiloti, joriy yilning ikkinchi yarmida  ( aprel- iyun)ga tegishli  yalpi ichki mahsulot natijalarini e’lon qildi.

Turk iqtisodiyoti yilning choragida 5,2 foizga o’sdi.

Turk iqtisodiyoti yilning choragida 5,2 foizga o’sdi.

Turkiya statistika tashkiloti, joriy yilning ikkinchi yarmida  ( aprel- iyun)ga tegishli  yalpi ichki mahsulot natijalarini e’lon qildi.

Bunga ko’ra, yalpi ichki mahsulot bu yilning ikkinchi yarmida o’tgan yilning ana shu davriga ko’ra 5,2 foiz o’sdi.

Ishlab chiqarish metodiga ko’ra joriy narxlar yalpi ichki mahsulot joriy yilning ikkinchi 3 oylik davrida o’tgan yilning ayni davriga  ko’ra muqoyasa qilinganda, 20,4 foiz ortib 884 milliard 4 million 260 sifatida amalga oshdi.  

yalpi ichki mahsulotni tashkil etgan faoliyatlar tadqiq qilinganda  joriy yilning ikkinchi yarmida, o’tgan yilning ana shu davriga muqoyasa qilinganda, hajm indeksi sifatida  sektorning 1,5 foizi  sanoat sektori 4,3, inshoot setorining esa 0,8 foizi ortdi.

Savdo, transport, tunash va oziq ovqat xizmat faoliyatini tashkil etgan  xizmatlar sektori 8 foiz ko’tarildi.

 


Tanlangan kalimalar: İqtisodiyot , Turk

Aloqador xabarlar