Turkiya iqtisodiyoti joriy yilning ilk choyragida 5,1 % o'sgan

Turkiya Statistika Kengashi ikkinchi choyrak o'sish ma'lumotlarini bahamlashdi.

Turkiya iqtisodiyoti joriy yilning ilk choyragida 5,1 % o'sgan

Turkiya iqtisodiyoti joriy yilning ilk choyragida 5,1% o'sgan.

Turkiya Statistika Kengashi (TSK) ikkinchi choyrak o'sish raqamlarini ma'lum qildi.

Bunga ko'ra, ishlab chiqarish va yalpi ishki mahsulot soni bilan aloqali tahminlar esa ayni davrlar joriy qarzlar bilan 16,3 % ko'tarilib, 734 milliard 211 million lira bo'lgani bildirildi.

Qishloq-xo'jalik sektorining qo'shimcha solig'i, bu yil aprel-iyul oylari o'tgan yilga qaraganda, indes sifatida 4,7 % sanoat sektorining jami qiymati 6,3 %, qurilish sektorining esa 6,8 % ko'tarilgan. Tijorat, trasport, tunash va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyatlaridan tashkil topgan sektorning qo'shimcha qiymasi esa 5,7 % ko'tarilgan.Aloqador xabarlar