zulum qilghan qewmning yiltizi qurutuldi

jimi hemdusana (peyghemberlirige yardem bérip, kuffarlarni halak qilghanliqi üchün) alemlerning perwerdigari allahqa xastur!

zulum qilghan qewmning yiltizi qurutuldi

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 44 – 51 – ayetler.  ular özlirige qilinghan nesihetni untughan chaghda, ulargha (sinash üchün) parawanliqning hemme ishiklirini échiwettuq, ular taki özlirige bérilgen németlerdin xushal ـ xuram turghanda (ularni ushtumtut jazaliduq), ular hesrette qaldi[44]. zulum qilghan qewmning yiltizi qurutuldi (yeni ular pütünley halak qilindi). jimi hemdusana (peyghemberlirige yardem bérip, kuffarlarni halak qilghanliqi üchün) alemlerning perwerdigari allahqa xastur![45] (i muhemmed!) éytqinki, «éytip béqinglarchu, eger allah silerning quliqinglarni gas, közünglarni kor qilip qoysa, dilliringlarni péchetliwetse (yeni silerni héch nersini chüshenmeydighan qilip qoysa), ularni allahtin bashqa yene qaysi ilah eslige keltüreleydu?» qarighinki, biz (qudritimizni körsitip béridighan) ayetlirimizni qandaq bayan qilghanmiz, emma ular (shu ayetlerdin) yüz örüydu (yeni iman éytmaydu)[46]. (i muhemmed!) éytqinki, «éytip béqinglarchu, eger silerge allahning azabi ushtumtut yaki ashkara kelse, zalim qewmdin bashqa yene kimler halak qilinidu?»[47] biz peyghemberlerni peqet (sawab bilen) xush xewer bergüchi, (azabtin) agahlandurghuchi qilip ewetimiz, iman éytqan we (emellirini) tüzigen kishilerge (kelgüsidin) ghem qilish, (ketkenge) qayghurush yoqtur[48]. bizning ayetlirimizni inkar qilghanlar, (allahqa) itaetsizlikliri tüpeylidin, azabqa duchar bolidu[49]. (i muhemmed! sendin adettin tashqiri ishlarni telep qilghuchi kuffarlargha) éytqinki, «men silerge, mende allahning xeziniliri bar, démeymen, men gheybnimu bilmeymen, silerge, men bolsam heqiqeten bir perishte, depmu éytmaymen, men peqet manga qilinghan wehyigila emel qilimen». éytqinki, «kor adem bilen közi saq adem barawermu? (yeni kapir bilen mömin barawermu?) oylap baqmamsiler?»[50] perwerdigarining dergahigha yighilishtin qorqidighanlarning (kufridin, gunahtin) saqlinishliri üchün, ularni quran bilen agahlandurghin, ulargha allahtin gheyriy dost we shapaet qilghuchi yoqtur[51].  


خەتكۈچ: allah , peyghember , hemdusana , qewm , zulum

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر