haywanlarning hemmisi silerge oxshash ümmetlerdur (yeni allah teripidin yaritilghan mexluqlardur)

meyli yer yüzide mangidighan haywan bolsun, meyli ikki qaniti bilen uchidighan uchar qush bolsun, hemmisi silerge oxshash ümmetlerdur (yeni allah teripidin yaritilghan mexluqlardur). lewhulmehpuzda héch nersini chüshürüp qoymiduq (yeni hemmini toluq püttuq).

haywanlarning hemmisi silerge oxshash ümmetlerdur (yeni allah teripidin yaritilghan mexluqlardur)

haywanlarning hemmisi silerge oxshash ümmetlerdur (yeni allah teripidin yaritilghan mexluqlardur)

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 35 – 43 – ayetler. (i muhemmed!) ularning (islamdin) yüz örügenliki sanga éghir kelgen bolsa, undaqta yer astigha kirishke yol yaki asmangha chiqishqa shota tépip bir möjize keltüreliseng (keltürgin), eger allah xalisa, elwette ularni hidayetke birleshtüretti, sen hergiz (allahning hékmitini) chüshenmeydighanlardin bolmighin[35]. (sözüngge) heqiqiy qulaq salidighanlar (séning dewitingni) qobul qilidu (sözüngge qulaq salmighanlar ölüklerning ornida), ölüklerni allah tirildüridu, andin ular allahning dergahigha qayturulidu[36]. ular (yeni mekke kuffarliri): «némishqa muhemmedke perwerdigaridin bir möjize chüshürülmidi?» deydu, éytqinki, «allah möjize chüshürüshke heqiqeten qadir». lékin ularning tolisi (möjize nazil bolup iman éytmisa balagha duchar bolidighanliqini) bilmeydu[37]. meyli yer yüzide mangidighan haywan bolsun, meyli ikki qaniti bilen uchidighan uchar qush bolsun, hemmisi silerge oxshash ümmetlerdur (yeni allah teripidin yaritilghan mexluqlardur). lewhulmehpuzda héch nersini chüshürüp qoymiduq (yeni hemmini toluq püttuq), kéyin ular perwerdigarining dergahigha yighilidu (allah ularning arisida höküm chiqiridu)[38]. bizning ayetlirimizni inkar qilghanlar gaslardur (yeni qobul qilish yüzisidin anglimaydu), gachilardur (yeni heqni sözlimeydu). ular (kufrining) qarangghuluqi ichide qalghanlardur, allah xalighan ademni azduridu, xalighan ademni toghra yolgha salidu[39]. (i muhemmed!) éytqinki, «eger siler rastchil bolsanglar éytip béqinglar, eger silerge allahning azabi yaki qiyamet kelse, allahtin gheyriyge iltija qilamsiler?[40]. undaq emes, siler peqet allahqa iltija qilisiler, eger allah xalisa, siler allahning kötürüwétishini iltija qilghan balani allah kötürüwétidu, siler allahning shérikliri qiliwalghan butlarni untuysiler (yeni butlargha iltija qilmaysiler)»[41]. shek ـ shübhisizki, sendin ilgiriki ümmetlerge (nurghun peyghemberlerni) ewettuq (ular peyghemberlerni inkar qildi). ularni (allahqa tewbe qilip) yélinsun dep namratliq we aghriq ـ silaq bilen jazaliduq[42]. ulargha bizning azabimiz chüshken chaghda némishqa yélinmidi? lékin ularning dilliri qesawetleshti (imangha yumshimidi), sheytan ulargha qilmishlirini chirayliq körsetti[43].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر