yehudiylar we nasaralar muhemmed eleyhissalamni xuddi özlirining oghullirini tonughandek tonuydu

biz kitab bergen kishiler (yeni yehudiylar we nasaralar) uni (yeni muhemmed eleyhissalamni) (tewrat we injildiki süpiti boyiche) xuddi özlirining oghullirini tonughandek tonuydu.

yehudiylar we nasaralar muhemmed eleyhissalamni xuddi özlirining oghullirini tonughandek tonuydu

yehudiylar we nasaralar muhemmed eleyhissalamni xuddi özlirining oghullirini tonughandek tonuydu

türkiye awazi radiyosi:  enam sürisi, 19 – 26 – ayetler.  (i muhemmed!) éytqinki, «(méning peyghemberlikimning rastliqi üchün) qaysi nerse eng chong guwah?» éytqinki, «allah men bilen silerning aranglarda guwahtur (manga allahning guwahliqi kupayidur). bu quran manga silerni we (qiyametkiche) quran yetken kishilerni agahlandurush üchün wehyi qilindi. (i mushriklar!) siler allah bilen barawer bashqa ilah bar dep choqum guwahliq béremsiler?» (ulargha) éytqinki, «men (mundaq dep) guwahliq bermeymen». (i muhemmed!) éytqinki, «u heqiqeten bir ilahtur, siler shérik keltürgen butlardin men heqiqeten ada ـ judamen»[19]. biz kitab bergen kishiler (yeni yehudiylar we nasaralar) uni (yeni muhemmed eleyhissalamni) (tewrat we injildiki süpiti boyiche) xuddi özlirining oghullirini tonughandek tonuydu, özlirige özliri ziyan salghanlar (éniq pakitlar tursimu muhemmed eleyhissalamgha) iman éytmaydu[20]. allahqa yalghan chaplighan yaki allahning ayetlirini inkar qilghanlardinmu zalim ademler barmu? zalimlar heqiqeten meqsitige érishelmeydu[21]. qiyamet küni ularning hemmisini (hésab élish üchün) yighimiz, andin mushriklargha: «allahning shérikliri dep étiqad qilghan mebudliringlar qeyerde?» deymiz[22]. andin ular peqet özre éytip (dunyadiki chaghliridikige oxshash yalghangha iltija qilip): «perwerdigarimiz! allah bilen qesem qilimizki, biz mushrik bolmighan iduq» deydu[23]. ularning (biz mushrik bolmighan dep) özlirige qarshi qandaq yalghan sözligenlikige qarighin, ularning (allahning shérikliri dep) bohtan chaplighan butliri ulardin qachidu[24]. (i muhemmed!) ularning ichide (quran oqughan chéghingda) sanga qulaq salidighanlar bar, quranni chüshenmeslikliri üchün ularning dillirini perdiliduq, qulaqlirini éghir qilduq. ular hemme möjizilerni körgen teqdirdimu uninggha iman éytmaydu. hetta kapirlar séning yéninggha munaziriliship kelgendimu: «bu peqet burunqilardin qalghan epsanilardur» deydu[25]. ular kishilerni qurandin (we muhemmed eleyhissalamgha egishishitin) tosidu, özlirimu uningdin yiraq qachidu, ular peqet özlirinila halak qilidu, halbuki, ular (buni) tuymaydu[26].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر