i möminler! allah belgilep bergen chektin ashmanglar

i möminler! allah silerge halal qilghan pak nersilerni (terki dunya bolush yüzisidin özünglargha) haram qilmanglar, (allah belgilep bergen) chektin ashmanglar, allah chektin ashquchilarni heqiqeten dost tutmaydu.

i möminler! allah belgilep bergen chektin ashmanglar

i möminler! allah belgilep bergen chektin ashmanglar

türkiye awazi radiyosi: maide sürisi, 83 - 89 – ayetler. ular peyghemberge nazil qilinghan quranni anglighan chaghlirida heqiqetni tonughanliqliridin, ularning közliridin yash qoyulghanliqini körisen, ular éytidu: «rebbimiz, biz iman éyttuq, bizni (peyghembiringni, kitabingni) étirap qilghuchilar qatarida qilghin[83]. biz némishqa allahqa, bizge kelgen heqiqetke ishenmeyli? halbuki, biz perwerdigarimizning bizni yaxshi kishiler qatarida (jennetke) kirgüzüshni ümid qilimiz»[84]. bu sözliri üchün allah ularni astidin östenglar éqip turidighan jennetler bilen mukapatlaydu. ular jennetlerde menggü qalidu. yaxshiliq qilghuchilargha bérilidighan mukapat ene shu[85]. kapir bolghanlar, bizning ayetlirimizni yalghangha chiqarghanlar dozax ehlidur[86]. i möminler! allah silerge halal qilghan pak nersilerni (terki dunya bolush yüzisidin özünglargha) haram qilmanglar, (allah belgilep bergen) chektin ashmanglar, allah chektin ashquchilarni heqiqeten dost tutmaydu [87]. allah silerge riziq qilip bergen halal, pak nersilerdin yenglar, siler iman éytqan allahqa teqwadarliq qilinglar[88]. allah silerni sewenlik bilen qilghan  qesiminglar üchün jawabkarliqqa tartmaydu, likin silerni qesten qilghan qesiminglar üchün jawapkarliqqa tartidu (mundaq qesiminglarni buzsanglar) uning keffariti ailenglargha béridighan ottura derijilik tamaq bilen on miskinni bir wax ghizalandurushtur, yaki ulargha (yeni on miskinge bedinini yépip turidighan) bir qur kiyim bérishtur, yaki bir qul yaki bir chörini azad qilishtur, kimki bundaq qilishqa küchi yetmise, üch kün roza tutushi lazim. bu ene shu ichken qesiminglarni buzghanliqinglarning keffaritidur, qesiminglargha riaye qilinglar (yeni kelse ـ kelmes qesem ichmenglar). silerning shükür qilishinglar üchün allah ayetlirini silerge ene shundaq bayan qilidu[89].


خەتكۈچ: jennet , haram , chektin , möminler , allah

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر