siler allahtin bashqa, silerge payda ـ ziyan yetküzüshke qadir bolalmaydighan nersilerge choqunamsiler?

allah sözünglarni anglap turghuchidur, ehwalinglarni bilip turghuchidur.

siler allahtin bashqa, silerge payda ـ ziyan yetküzüshke qadir bolalmaydighan nersilerge choqunamsiler?

siler allahtin bashqa, silerge payda ـ ziyan yetküzüshke qadir bolalmaydighan nersilerge choqunamsiler?

türkiye awazi radiyosi: maide sürisi, 76 – 82 – ayetler. (i muhemmed!) «siler allahtin bashqa, silerge payda ـ ziyan yetküzüshke qadir bolalmaydighan nersilerge choqunamsiler?» dégin. allah bolsa (sözünglarni) anglap turghuchidur, (ehwalinglarni) bilip turghuchidur[76]. (i muhemmed!) »i ehli kitab! (yeni yehudiylar we nasaralar) dininglarda heqsiz rewishte chektin éship ketmenglar, ilgiri özliri azghan, nurghun kishilerni azdurghan we toghra yoldin adashqan qewmning nepsi xahishlirigha egeshmenglar» dégin[77]. beni israildin kapir bolghanlargha dawudning we meryem oghli isaning tili bilen (yeni zeburda we injilda) lenet qilindi. bu (yeni ularning lenetke uchrishi) ularning asiyliq qilghanliqliri we heddidin éship ketkenlikliridin boldi[78]. ular özliri qilghan yaman ishlardin bir ـ birini tosmaytti؛ ularning qilmishliri némidégen yaman![79] ular (yeni yehudiylar) ning ichide nurghunlirining kapirlarni (yeni resulullahni we musulmanlarni öch körüsh yüzisidin, mushriklarni) dost tutqanliqini körisen. ularning özliri üchün aldin teyyarlighan emelliri némidégen yaman! (bu emeller) ulargha allahning ghezipini élip keldi. ular menggü azabqa qalghuchilardur[80]. eger ular allahqa, peyghemberge we peyghemberge nazil qilinghan kitabqa iman éytsa idi, kapirlarni dost tutmaytti, lékin ularning tolisi pasiqlardur[81]. (i muhemmed!) yehudiylar we mushriklarning möminlerge hemmidin qattiq düshmen ikenlikini choqum bayqaysen, biz nasara dégen kishilerning dostluq jehette möminlerge hemmidin yéqin ikenlikinimu choqum bayqaysen, bu, nasaralarning ichide ölimalar, rahiblar bolghanliqi we (heqni qobul qilishta) tekebburluq qilmaydighanliqliri üchündur[82].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر