(i ümmetler!) silerning her biringlargha birxil sheriet we ochuq yol teyin qilduq

eger allah xalisa, elwette, silerni bir ümmet qilatti (yeni pütün insanlarni bir dinda qilatti). lékin allah silerge bergen sherietler barisida silerni sinash üchün (köp ümmet qilip ayridi). yaxshi ishlargha aldiranglar.

(i ümmetler!) silerning her biringlargha birxil sheriet we ochuq yol teyin qilduq

(i ümmetler!) silerning her biringlargha birxil sheriet we ochuq yol teyin qilduq

türkiye awazi radiyosi: maide sürisi, 46 – 50 – ayetler.  ularning (yeni beni israil peyghemberlirining) arqisidin özidin ilgiri nazil qilinghan tewratni (yeni uning allah teripidin nazil qilinghanliqini) étirap qilghuchi isa ibn meryemni ewettuq, uninggha hidayet bilen nurni öz ichige alghan injilni ata qilduq, (injil) özidin ilgiri nazil qilinghan tewratni étirap qilghuchidur (yeni uninggha muwapiqtur), teqwadarlargha hidayet we pend ـ nesihettur[46]. ehli injillar (yeni nasaralar) allah injilda nazil qilghan ehkamlar boyiche höküm qilsun, allah nazil qilghan ayetler boyiche höküm qilmighanlar pasiqlardur[47]. (i muhemmed!) biz sanga özidin ilgiriki (samawi) kitablarni étirap qilghuchi we ulargha shahit bolghuchi heq kitabni (yeni quranni) nazi qilduq. (i muhemmed!) ularning arisida allah sanga nazil qilghan quran (ehkami) boyiche höküm qilghin, sanga kelgen heqtin burulup, ularning nepsi xahishlirigha egeshmigin. (i ümmetler!) silerning her biringlargha birxil sheriet we ochuq yol teyin qilduq. eger allah xalisa, elwette, silerni bir ümmet qilatti (yeni pütün insanlarni bir dinda qilatti). lékin allah silerge bergen sherietler barisida silerni sinash üchün (köp ümmet qilip ayridi). yaxshi ishlargha aldiranglar. hemminglar allahning dergahigha qaytisiler, siler ixtilap qilishqan nersilerni (uning qaysi heq, qaysi naheq ikenlikini) allah silerge éytip béridu[48]. (ular yeni yehudiylar we nasaralar) ning arisida allah sanga nazil qilghan quranning (ehkami) boyiche höküm qilghin, ularning nepsi xahishlirigha egeshmigin, ularning allah sanga nazil qilghan quranning bir qismidin séni waz kechürüshidin saqlanghin. eger ular (allah sanga nazil qilghan hökümdin) yüz örüse, (i muhemmed!) bilginki, ularning bir qisim gunahliri tüpeylidin allah ularni jazalashni irade qilidu. shek ـ shübhisizki, kishilerdin nurghuni pasiqtur (yeni perwerdigarining taitidin bash tartip, heqqe xilapliq qilip gunahqa chömgüchilerdur)[49]. ular jahiliyet dewrining hökmini telep qilamdu? (allahqa) chin ishinidighan qewmning neziride hökümde allahtinmu adil kim bar[50].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر