i möminler! allahning silerge bergen (yeni silerni düshmininglardin saqlighanliq) némitini eslenglar

eyni zamanda bir jamae silerge qollirini uzatmaqchi (yeni silerni öltürmekchi) bolghan idi, allah ularning qollirini silerdin tosti (yeni silerning ularni ziyankeshlik qilishidin saqlidi).

i möminler! allahning silerge bergen (yeni silerni düshmininglardin saqlighanliq) némitini eslenglar

i möminler! allahning silerge bergen (yeni silerni düshmininglardin saqlighanliq) némitini eslenglar

türkiye awazi radiyosi: maide sürisi, 10 – 13 – ayetler. kapir bolghan we bizning ayetlirimizni yalghangha chiqarghan kishiler ehli dozaxtur[10]. i möminler! allahning silerge bergen (yeni silerni düshmininglardin saqlighanliq) némitini eslenglar, eyni zamanda bir jamae silerge qollirini uzatmaqchi (yeni silerni öltürmekchi) bolghan idi, allah ularning qollirini silerdin tosti (yeni silerning ularni ziyankeshlik qilishidin saqlidi). allahtin (allahning emrini orunlash, meni qilghan ishliridin cheklinish bilen) qorqunglar, möminler allahqa tewekkül qilsun[11]. shübhisizki, allah israil ewladidin mehkem ehde aldi, ularning arisidin (yeni on ikki aymaqning her birsidin birdin) on ikki bashliqni (képillik üchün jebbarlargha yeni emaliqelerge) ewettuq hemde allah : «men silerge yardem bérimen, (i israil ewladi! allah bilen qesemki) eger siler namazni (tedil erkan bilen) ötisenglar, zakat bersenglar, peyghemberlirimge iman éytsanglar we ulargha yardem bersenglar, allahqa qerzi hesene bersenglar (yeni allahning yolida pul ـ mélinglarni serp qilsanglar), elwette silerning gunahinglarni yoqqa chiqirimen, silerni elwette astidin östenglar éqip turidighan jennetlerge kirgüzimen. shuningdin (yeni mehkem ehdidin) kéyin silerdin kimki (emr qilghan nersilirimni) inkar qilidiken, u elwette toghra yoldin azghan bolidu» dédi[12]. ehdini buzghanliqliri üchün ularni rehmitimizdin yiraq qilduq, ularning dillirini (imanni qobul qilishqa yumshimaydighan derijide) qattiq qilduq, ular (tewratning) sözlirini özgertiwétidu, ular (tewratta) özliri üchün qilinghan nesihetning bir qismini untudi. (i muhemmed!) ularning azghinisidin bashqisining xiyanet qilghanliqini bayqap turisen, (eger tewbe qilsa) ularni epu qilghin, (eger iman éytsa) ularni kechürgin, allah heqiqeten yaxshiliq qilghuchilarni dost tutidu[13].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر