i möminler! allahning (heqlirini) ada qilishqa tirishinglar

i möminler! adilliq bilen guwahliq béringlar, allahtin qorqunglar, allah heqiqeten qilmishinglardin xewerdardur.

i möminler! allahning (heqlirini) ada qilishqa tirishinglar

i möminler! allahning (heqlirini) ada qilishqa tirishinglar

türkiye awazi radiyosi: maide sürisi, 6 – 9 – ayetler. i möminler! (siler taharetsiz bolup) namaz (oqumaqchi bolup) turghininglarda, yüzünglarni yuyunglar, qolunglarni jeynikinglar bilen qoshup yuyunglar, béshinglargha meshi qilinglar, putunglarni oshuqunglar bilen qoshup yuyunglar, eger junup bolsanglar paklininglar (yeni ghusli qilinglar), eger késel bolsanglar (su ziyan qilidighan bolsa), yaki seper üstide bolup (su tapalmisanglar), yaki silerning birsinglar hajetxanidin kelgen (yeni taharet sundurghan) bolsanglar, yaki ayalliringlar bilen yéqinchiliq qilghandin kéyin (ghusli taharet üchün) su tapalmisanglar, pak tupraqta teyemmum qilinglar, uning bilen yüzünglargha, qolunglargha meshi qilinglar, allah silerge musheqqetni xalimaydu, lékin allah shükür qilishinglar üchün silerni pak qilishni, (islam sheriitini bayan qilish bilen) némitini silerge tamamlashni xalaydu[6]. (i möminler!) allahning silerge bergen (ulugh) némitini we siler bilen qilghan muahidisini eslenglar, eyni zamanda siler: «angliduq we itaet qilduq» dégen idinglar, allahtin qorqunglar (yeni allahqa bergen ehdini buzushtin saqlininglar). allah heqiqeten (bendilirining) dilliridiki sirlirini bilgüchidur[7]. i möminler! allahning (heqlirini) ada qilishqa tirishinglar, adilliq bilen guwahliq béringlar, birer qewmge bolghan öchmenlikinglar (ulargha) adil bolmasliqinglargha seweb bolmisun, (düshmininglargha) adil bolunglar, bu (yeni ulargha öchmen turup adil bolushunglar) teqwadarliqqa eng yéqindur, allahtin qorqunglar, allah heqiqeten qilmishinglardin xewerdardur[8]. allah iman éytqan we yaxshi emellerni qilghanlargha meghpiret we katta sawab wede qildi[9].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر