allahtin meghpiret tiligin

allah heqiqeten nahayiti meghpiret qilghuchidur, nahayiti méhribandur.

allahtin meghpiret tiligin

allahtin meghpiret tiligin

türkiye awazi radiyosi: nisa sürisi, 106 – 113 - ayetler. allahtin meghpiret tiligin. allah heqiqeten nahayiti meghpiret qilghuchidur, nahayiti méhribandur[106]. (gunah qilish bilen) özlirige xiyanet qilghuchilarning teripini almighin. xiyanetke adetlengen, gunahqa chömgen kishini allah heqiqeten dost tutmaydu[107]. ular (xiyanetlirini) insanlardin (xijil bolup) yoshuridu, allahtin (xijil bolup) yoshurmaydu؛ ular allah razi bolmaydighan sözni (yeni bohtan chaplash, yalghan guwahliq bérish we yalghan qesemni) pilanlighan chaghda, allah ular bilen bille idi (yeni ularning ehwalini bilip turatti, sözini anglap turatti). ularning qilmishlirini allah tamamen bilgüchidur[108]. siler shundaq kishiler silerki, hayatiy dunyada ularning (yeni oghri we xainlarning) teripini aldinglar, qiyamet küni kim allahqa qarshi ularning teripini alidu? (yeni allahning azabini kim ulardin depi qilidu?) yaki kim ulargha hamiy bolidu?[109] kimki birer yamanliq yaki özige birer zulum qilip qoyup, andin allahtin meghpiret telep qilsa, u allahning meghpiret qilghuchi, nahayiti méhriban ikenlikini köridu[110]. kimki (qesten) birer gunah qilsa, uni özining ziyinigha qilidu (yeni uning wabalini özi tartidu). allah hemmini bilgüchidur, hékmet bilen ish qilghuchidur[111]. kimki bir kichik gunah yaki bir chong gunah qilip qoyup, uni bigunah ademge chaplisa, u shu bohtanni we opochuq bir gunahni özige yükliwalghan bolidu[112]. (i muhemmed!) eger sanga allahning pezli we rehmiti bolmisa idi, ulardin bir guruh adem choqum séni azdurushni qestleytti؛ ular peqet özlirini azduridu, sanga qilche ziyan yetküzelmeydu. allah sanga kitabni (yeni quranni) we hékmetni (yeni sünnetni) nazil qildi, sanga sen bilmigen nersilerni (yeni sheriet ehkamlirini we gheyb ishlarni) bildürdi. allahning sanga pezli chongdur[113].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر