allah taalaning israil oghullirini jazalishi (2)

israil oghulliri armiye eleyhissalamning wez – nesihetlirige qulaq sélish uyaqta tursun, eksiche he dep hakawurluq qilip mundaq déyishti:

allah taalaning israil oghullirini jazalishi (2)

allah taalaning israil oghullirini jazalishi (2)

türkiye awazi radiyosi:  séning biz bilen qilghan bes – munazireng yétip ashti, sen xuddi chüsh körüwatqandek, bu keng zéminda wezxanliqing bilen yorghilap yürisen, hedésila bizni eyibleysen, qarighanda, séni zindangha tashlisaq, yaki bolmisa yiraq jaygha paliwetsek bolghudek.

dégendek, armiye eleyhissalam zindangha tashlandi. bir küni etigende israil oghulliri sherq tereptin asman – pelek chang – tozan kötürülüp, künni tosup kéliwatqanliqini kördi. chang – tozan barsanséri qoyuqliship, pütkül yer – jahanni qarangghuluq bésip ketti. chang - tozan tarqalghandin kéyin yiraqtin bir palwan köründi. israil oghulliri he dep basturup kéliwatqan bu palwanni körüp, alaqzadilik ichide jan tikip qarshiliq körsitishkila mejbur boldi.

bu palwan babildin kelgen buxtennesir bolup, uning nishani israil oghullirini yoqitish idi. ular emr – permanlirigha boysunmay allah taalaning ghezipini keltürgenliki üchün, allah taala buxtunnesirni intiqam élishqa  ewetkenidi.

ular bir - birige: «uninggha qandaq taqabil turarmiz? uni qandaq yéngelermiz, .armiye bizni agahlandurghan jaza mushu oxshimamdu? eger shundaq bolsa, béshimizgha chong balayiapet keptu!» déyishti.

ular taqabil turush charisini oylap bolghuche, buxtunnesir urushni alliqachan axirlashturup bolghanidi. mana emdi ular heqiqettin adashqanning, toghra yoldin chetnep ketkenlikning we peyghembiri armiye eleyhissalamning wez – nesihetlirige qulaq salmay, qalaymiqan jöylügenning aqiwitini chüshendi.

buxtunnesir sheherni xarab, öy – imaretlerni weyran,  barliq orda – saraylarni weyran qildi, yol we bashqa eslihelerni pütünley buzuwetti. sheherning esli qiyapiti pütünley weyran bolup, xarabilikke aylinip qaldi.

buxtunnesir quddusni xarab qilip, bu muqeddes jayni tawap qilishni emeldin qaldurdi. kishiler qetl qilindi yaki bashqa jaylargha sürgün qilindi. hemme yaq qorqunuchluq xarabilikke we chöl – jezirige aylinip qaldi.مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر