allahqa we peyghemberge itaet qilghanlarning mukapati...

kimlerki allahqa we peyghemberge itaet qilidiken, ular (axirette) allahning némitige érishken peyghemberler, siddiqlar (yeni yuqiri derijilik peyghemberler we shéhitler), shéhitler we yaxshilar bilen bille bolidu.

allahqa we peyghemberge itaet qilghanlarning mukapati...

allahqa we peyghemberge itaet qilghanlarning mukapati...

türkiye awazi radiyosi: nisa sürisi, 69 – 75 - ayetler. kimlerki allahqa we peyghemberge itaet qilidiken, ular (axirette) allahning némitige érishken peyghemberler, siddiqlar (yeni yuqiri derijilik peyghemberler we shéhitler), shéhitler we yaxshilar bilen bille bolidu, ular némidégen yaxshi hemrahlar[69]. bu pezl allah teripidindur, allah (pezl ـ éhsangha tégishlik bolghanlarni) bilishte yéterliktur[70]. i möminler! (düshmenlerning sherridin saqlinish üchün) teyyarliq halitide turunglar, urushqa türküm ـ türküm bolup yaki hemminglar bir bolup chiqinglar[71]. shübhisizki, aranglarda urushqa chiqmay qélip qalghanlar (yeni munapiqlar) bar, eger silerge birer musibet (yeni meghlubiyet yaki qirghinliq) kelse, (u munapiq) «allah manga heqiqeten merhemet qildi, chünki men ular bilen (urushta) bille bolmidim (bolmisa öltürülgenler qatarida öltürülgen bolattim)» deydu[72]. eger silerge allahning pezli (yeni ghelibe we gheniymet) yetse, goya siler bilen u (yeni munapiq) ning arisida héchqandaq dostluq yoqtikidek, «kashki men (urushta) ular bilen bille bolghan bolsam, chong bir muweppeqiyetke (yeni gheniymettin zor nésiwige) érishken bolattim» deydu[73]. dunya tirikchilikini axiretke tégishidighanlar allah yolida (jénini, pul ـ mélini pida qilip) jihad qilsun, kimki allah yolida jihad qilip öltürülse yaki ghelibe qilsa, biz uninggha katta ejir ata qilimiz[74]. (i möminler!) silerge néme boldiki, allahning yolida jihad qilmaysiler we (dua qilip): «i perwerdigarimiz! bu ahalisi zalim sheherdin  bizni chiqarghin, öz dergahingdin bizge bir igidarchiliq qilghuchini muyesser qil, öz dergahingdin bizge bir medetkarni muyesser qil» deydighan ajiz erler, ajiz ayallar we balilarni qutquzush üchün jihad qilmaysiler[75].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر