munapiqlarning xuy - peyli

munapiqlargha: «allah nazil qilghan kitab terepke we peyghember terepke kélinglar» déyilse, munapiqlarning sendin qattiq yüz örügenlikini körisen

munapiqlarning xuy - peyli

munapiqlarning xuy - peyli

türkiye awazi radiyosi: nisa sürisi, 61 – 68 - ayetler. ular (yeni munapiqlar) gha: «allah nazil qilghan kitab terepke we peyghember terepke kélinglar» déyilse, munapiqlarning sendin qattiq yüz örügenlikini körisen[61]. qilmishliri tüpeylidin öz béshigha birer musibet kelgen chaghda, séning aldinggha kélip allah bilen qesem qilghan halda: «biz peqet yaxshiliq we yarishishnila irade qilghan iduq» dégenlerning hali qandaq bolidu?[62]. ene shular (yeni munapiqlar) (yalghan éytidu), allah ularning dilliridikini (yeni munapiqliqini, mikrini) bilidu, ulardin yüz örügin, ulargha nesihet qilghin, ulargha tesirlik sözlerni qilghin[63]. biz her qandaq peyghemberni peqet itaet qilinish üchünla ewettuq (uninggha itaet qilghanliq allahqa itaet qilghanliq bolidu), ular (yeni munapiqlar) (séning hökimingni qobul qilmay) özlirige zulum qilghanda, sanga kélip allahtin meghpiret tilise, peyghembermu ular üchün meghpiret tilise idi, elwette, ular allahni kechürüm qilghuchi, nahayiti méhriban tapatti[64]. (i muhemmed!) perwerdigaring bilen qesemki, ular (yeni munapiqlar) öz arisidiki detalashqa séni höküm chiqirishqa teklip qilmighuche, andin séning chiqarghan hökimingge ularning dilliridiki qilche ghum bolsimu yoqalmighiche we ular pütünley boysunmighiche iman éytqan bolmaydu[65]. eger biz ulargha: «özünglarni öltürünglar yaki yurtunglardin chiqip kétinglar» dep emr qilghan bolsaq (yeni ilgirikilerge yükligendek éghir teklipni ulargha yüklisek) iduq, ularning azghinisidin bashqisi buni ijra qilmaytti, eger ular qilinghan wez ـ nesihetke emel qilsa idi, elwette ulargha yaxshi bolatti we imani mustehkem bolghan bolatti (gumrahliq we nifaqtin eng yiraq bolghan bolatti)[66]. u chaghda dergahimizdin ulargha elwette büyük ejir (yeni jennet) ata qilattuq[67]. ularni elwette toghra yolgha hidayet qilattuq[68].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر