allah taalaning baliliringlar (gha tégidighan miras) heqqidiki tewsiyesi mundaq

allah baliliringlar (gha tégidighan miras) heqqide tewsiye qiliduki, bir erge ikki ayalning hessisi tégidu.

allah taalaning baliliringlar (gha tégidighan miras) heqqidiki tewsiyesi mundaq

allah taalaning baliliringlar (gha tégidighan miras) heqqidiki tewsiyesi mundaq

türkiye awazi radiyosi: nisa sürisi, 11 – 12 - ayetler. allah baliliringlar (gha tégidighan miras) heqqide tewsiye qiliduki, bir erge ikki ayalning hessisi tégidu, eger méyitning qizi (ikki yaki) ikkidin köp bolsa, u chaghda ulargha mirasning üchtin ikki hessisi tégidu, eger (waris) bir qiz bolidighan bolsa, uninggha mirasning yérimi tégidu, eger méyitning baliliri bolsa, bu chaghda uning ata ـ anisining her birige mirasning altidin biri tégidu. eger uning baliliri bolmay mirasqa peqet uning ata ـ anisi warisliq qilidighan bolsa, bu chaghda uning anisigha mirasning üchtin biri tégidu (qalghini atisigha tégidu). eger méyitning (ata ـ anisidin bashqa yene) qérindashliri bolsa, anisigha mirasning altidin biri tégidu (qalghinini atisi alidu). (bu teqsimat) méyitning wesiyiti orunlanghan we qerzi tölinip bolghandin kéyin élip bérilidu. ata ـ ananglar we baliliringlardin (yeni bu ikkisidin) qaysisining menpeet jehettin özünglargha eng yéqin ikenlikini bilmeysiler, bular allah teripidin békitilgen belgilimidur. allah heqiqeten hemmini bilgüchi, hékmet bilen ish qilghuchidur[11]. eger ayalliringlarning baliliri bolmisa, bu chaghda ular qaldurghan mirasning yérimi (i erler!) silerge tégidu. eger ularning baliliri bolsa, ulargha qaldurghan mirasning töttin biri silerge tégidu. (bu teqsimat) méyitning wesiyiti orunlanghan yaki méyitning qerzi tölinip bolghandin kéyin élip bérilidu. eger silerning baliliringlar bolmisa, bu chaghda ayalliringlargha siler qaldurghan mirasning töttin biri tégidu, eger silerning baliliringlar bolsa, bu chaghda ayalinglargha siler qaldurghan mirastin sekkizdin biri tégidu. (bu teqsimat) méyitning wesiyiti orunlanghan yaki qerzi tölinip bolghandin kéyin élip bérilidu. eger miras qaldurghuchi ata ـ anisiz, balisiz er yaki ayal bolup, uning peqet ana bir qérindishi we ana bir hemshirisi bolsa, ularning her birige mirasning altidin biri tégidu. eger miras qaldurghuchining (yeni miras qaldurghuchi méyitning ana bir, ata bashqa) qérindashliri we hemshiriliri buningdin (yeni birdin) köp bolsa, u chaghda mirasning üchtin biri ularning arisida ortaq teqsim qilinidu. (bu teqsimat) méyitning wesiyiti orunlanghan yaki qerzi tölinip bolghandin kéyin élip bérilidu. (miras qaldurghuchi ademning) wesiyiti warislargha ziyan yetküzmeydighan bolushi kérek. u allah teripidin qilinghan tewsiyidur, allah hemmini bilgüchidur, helimdur (yeni emrige xilapliq qilghuchilarni jazalashqa aldirap ketmeydu)[12].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر