yétimlerge yaxshi muamile qilinglar

zulum qilip yétimlerning mal ـ mülkini (naheq) yewalidighanlar, shübhisizki, qorsiqigha (qiyamet küni yénip turidighan) otni yewalghan bolidu, ular yénip turghan otqa (yeni dozaxqa) kiridu.

yétimlerge yaxshi muamile qilinglar

türkiye awazi radiyosi: nisa sürisi, 6 – 10 - ayetler. yétimlerni balaghetke yetkenge qeder sinap turunglar, ularda mallirini bashquralaydighan haletni bayqisanglar, ulargha mal ـ mülkini tapshurup béringlar؛ ularning chong bolup qélishidin qorqup mal ـ mülkini buzup ـ chéchip yewalmanglar. (yétimge wesi bolghanlardin) kimki bay iken, (wesi bolghanliq heqqi üchün) yétimning mal ـ mülkini yéyishtin özini saqlisun, (silerdin) kimki yoqsul iken, u (öz emgikining heqqi üchün) muwapiq rewishte yésun, ular (yeni balaghetke yetken yétimler) ning mal ـ mülkini tapshurup béridighan chaghda bashqilarni guwah qilip qoyunglar. allah hésab élishqa yéterliktur[6]. ata ـ anisi we tughqanliri qaldurghan mirasta (yeni méyitning terekiside)  erlerning hessisi bar. meyli u (yeni tereke) az bolsun yaki köp bolsun, her adem allahning adil sheriitide) belgilengen hessisini alidu[7]. teqsimat waqtida (waris emes) tughqanlar, (tughqan emes) yétimler we miskinler hazir bolsa, ulargha buningdin (yeni terekidin ularning könglini élish üchün bir az nerse) béringlar, ulargha chirayliq söz qilinglar (yeni bu kichiklerning méli, bizning emes dégenge oxshash özrini éytinglar)[8]. (kimlerki) özliridin qélip qalidighan kichik baliliri bolup, ulardin qandaq endishe qilidighan bolsa, bashqilarning qélip qalghan kichik baliliri üchünmu shundaq endishe qilsun, (yétimlerning ishida) allahtin qorqsun we toghra sözni éytsun[9]. zulum qilip yétimlerning mal ـ mülkini (naheq) yewalidighanlar, shübhisizki, qorsiqigha (qiyamet küni yénip turidighan) otni yewalghan bolidu, ular yénip turghan otqa (yeni dozaxqa) kiridu[10].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر