möminlerche iltija (awazliq)

türkiyening barliq jameliride bir tutash oqulidighan jume xutbiliri/ 47 - 2018

möminlerche iltija (awazliq)

möminlerche iltija

 

eziz qérindashlar, ulugh jüme künimiz mubarek bolsun!

allah taala quran kerimde:

«i peyghember! méning bendilirim sendin men toghriliq sorisa, ulargha éytqinki, men heqiqeten ulargha yéqinmen, dua qilghuchi manga dua qilghanda, men ularning dualirini anglaymen we ijabet qilimen, shunga ularmu méning dewitimni qobul qilishi we manga iman éytishi kérek. bu sözni ulargha anglatqinki, ular toghra yol tapsun»[1]

 peyghember eleyhissalam hedis sheripte mundaq deydu:

«allahning qobul qilidighanliqigha heqiqiy ishengen halda dua qilinglar! bilip qoyunglarki, allah perwasizliq we köngül bolmeslik bilen qilinghan dualarni qobul qilmaydu»[2]

bu dunyada bizlerni hozurgha érishturidighan, qéyinchiqlargha taqabil turush küchimizni ashuridighan, ümitlirimizni we istiqbalimizgha dair ghayilirimizni tirik tutidighan intayin katta bir német bar. u bolsimu duadur.

dua؛ ulugh perwerdigarimiz bizge bexsh etken rehmet we beriket derwazisidur.

dua؛ allahqa iman we teslimiyitimizning ipadisidur. bizlerni bir demmu tashliwetmeydighan, yalghuz qoymaydighan bir rebbimizning barliqigha bolghan éngimizning izharidur. hemdu - sana we shükür éytish bilen allahning ulughliqi aldida ajizliqimizning étirapidur.

dua؛ mewjutqulimizni bayqighanliqimizdur. biz dua qilghanda némige éhtiyajliq ikenlikimizni, chek chégralirimizni, maddi we meniwiy imkaniyetlirimizni tunup yetken bolimiz. duada eslide heddimiz we küch - qudritimizni shundaqla yaritilish ghayimiz we mesuliyetlirimizni tonup yetkenlikimizni tilgha alimiz. özimizni tonughan bolimiz. xuddi yuqiriqi ayette körginimizge oxshash her daim dualirimiz arqiliqla rebbimizning dergahida qimmetke sazawer bolimiz. 

eziz qérindashlar! dua؛ bendichilikimizni allahqa sunghanliqimizdur. dualirimiz arqiliq allahning permani we qararigha razi ikenlikimizni tilgha alimiz. yéghip éytqanda pütün ibadetlirimizning allahning raziliqini qolgha keltürüsh üchün ikenlikini jakarlaymiz. chünki shuni bilimizki, pütün ibadetlerge roh we mene bexsh étidighini duadur. ibadet yeni, bendichilik éngi, dua arqiliq mükemmellishidu. shunglashqa peyghember elyhissalam «dua ibadetning jewhiridur»[3] dégen idi.

dua hem bir chaqiriq, hem chaqiriqqa qayturulghan jawaptur. rebbimizmu: «dua qilghuchi manga dua qilghanda, men ularning dualirini anglaymen we jawap qayturimen» déyish arqiliq bizlerni duagha chaqiriq qilmaqta. dualirimizni ijabet qilidighanliqi bilen xush xewer beremekte. biz peqet del mushu ang bilen rebbimizge dua qilsaq, uning raziliqini, yaridimnii, berikitini we meghpiritini télisekla boldi.

eziz qérindashlar! dua؛ qandaqtur horun, mesuliyetsiz, angsiz, jasaretsiz insanning boynini büküp yalwurishi emes, belki del eksiche, arade, gheyret we xalis niyetning del özidur.

dua؛ peqetla til bilen ipadilinidighan jümlilerdinla ibaret emes, tepekkür we eqilning duasidur. söygü, méhri shepqet we qelbning duasidur. meghpiret télesh bolsa, tilning duasidur. eqil bilen qelb duagha turmay turup, tilning duasining paydisi bolmaydu. shunga peyghember eleyhissalam hedis sheripte: «allahning qobul qilidighanliqigha heqiqiy ishengen halda dua qilinglar! bilip qoyunglarki, allah perwasizliq we köngül bolmeslik bilen qilinghan dualarni qobul qilmaydu»[4] dégen idi. 

eziz mömin qérindashlar! dua؛ qérindashlirimiz bilen uchrishishtur. qérindashliq ingimizni östürgenlikimizdur. dua qilghanda béxilliq qilmanglar. peqet özünglarnila oylimanglar. ghayiwane qilinghan duaning qobul bolidighanliqini este tutqan halda dunyaning hemmila yéridiki musulman qérindashlirimizgha dua qilishni untumanglar. chünki peyghembirimiz ömrige bérish üchün ruxset sorighan ömer reziyellahu enhugha: «qérindishim dualiringgha biznimu shérik qiliwalghin, bizni untumighin»[5] dégen idi.

dua؛ ulughwar qimmet qarashlarni telep qilghanliqimizdur. peyghember eleyhissalam bizlerge telim bergen dualarda peqetla maddiy éhtiyajlarni telep qilish yoq. belki eksiche, peyghember elyhissalam dualirida exlaq peziletni we insanni yükseltidighan ésil xisletlerni telep qilatti. peyghember eleyhissalamning dualirida jemiyet üchün söygü muhebbet, özara hörmet, köyüm shepqet, adalet we xatirjemlikni télesh bar idi. peyghember eleyhissalam dualirida xarliqqa qilishtin, bashqilargha muhtaj bolup qilishtin we exlaqsizliqtin panahliq téleytti. 

eziz qérindashlar! allah taala bizlerni duaning berikiti we küchidin mehrum qilmisun., bizlerni dualiri qobul bolidighan bextiyarlardin qilsun!

qéni emise kélinglar! bu mbarek jume saitide, peyghember eleyhissalam ögetken dualar bilen dua qilayli!

i allahim! sendin hidayet, teqwaliq, ippet we qelb bayliqi telep qilimiz.

i allahim! buzghunchiliqtin, munapiqliqtin we yaman exlaqtin sanga sighinimiz.

i allahim! peyda bermeydighan ilimdin, titrimeydighan qelbtin, toymaydighan nepistin we qobul bolmaydighan duadin saqlishingni iltija qilimiz.

i rebbimiz! bizge dunyadimu yaxshiliq bergin, axirettinmu yaxshiliq bergin. bizni jehennem azabidin qoghdighin.

i rebbimiz! islam ümmitini qaytidin eziz qilghin! millitimizning we wetinimizning mewjutluqi hem saaditi üchün janlirini pida qilghan shéhitlirimizge rehim - shepqiting bilen muamile qilghin.

shéhitlirimizning yéqin yoruqlirigha we millitimizge sebr taqet ata qilghin. bizlerni eshu shéhitlirimiz jénini pida qilghan ulughwar qimmet qarashlirimizni yashnitidighan we uninggha toluq emel qilidighanlardin qilghin! amin!!! 

 


[1]  - süre beqere 186ayet

[2]  - tirmizi

[3]  - tirmizi

[4]  - tirmizi

[5]  - ibni maje


خەتكۈچ: jume xutbiliri

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر