allahni unutqanlar unutilidu

türkiyening barliq jameliride bir tutash oqulidighan jüme xutbiliri – 41 (awazliq)

allahni unutqanlar unutilidu

allahni unutqanlar unutilidu

 eziz qérindashlar! jüme küninglar mubarek bolsun!

allah taala quran kerimde mundaq deydu:

«allahni unutqan, shu wejidin allahmu ularni unutqan we özini untuldurghan kishilerdin bolmanglar. ene shular heqiqet yoldin chiqqanlardur» (süre heshir 19 – ayet)

peyghember eleyhissalam hedis sheripte mundaq deydu:

«allahning heqqini qoghdighin, umu séni qoghdisun, allahning heqqini qoghdisang, uni her daim yéningda hés qilidighan bolisen» (tirmizi/qiyametning süpetliri babi, 59 - hedis)

peyghember eleyhissalam jiyeni abdullah bilen birge seperge chiqqan bolup, yolda uninggha: «oghlum, men sanga bezi tewsiyelerde bolmaqchimen, ularni hergiz eqlingdin chiqarmighin» dédi. andin bu yash sahabige allah bilen bolghan munasiwetni qetiy uzup qoymasliqigha dair mundaq nesihetlerni qildi:

«allahning heqqini qoghdighin, umu séni qoghdisun, allahning heqqini qoghdisang, uni her daim yéningda hés qilidighan bolisen. birer nerse tilimekchi bolghanda peqet allahtinla tiligin! yardem telep qilmaqchi bolsang, allahtinla yardem telep qilghin. shuni bilginki,  pütün mewjutluq sanga yardem qilish üchün bir yerge jem bolghan teqdirdimu, allahning xalighinidin bashqisi sanga yardemde bolalmaydu. sanga ziyan sélish üchün birlikke kelgen teqdirdimu, allah teqdir qilmughiche bashqisi sanga héchqandaq ziyan salalmaydu» (tirmizi/qiyametning süpetliri babi, 59 - hedis)

eziz mömin qérindashlar! hemmimiz insan. turmush helekchilikide bezide qoshnimiz, ailimiz we dost – yar, buraderlirimizni untup qalimiz. yene bezide urugh – tughqanlirimizni, qérindashlirimizni, yétim we muhtajlarni untup qalsaq, bezide, öz - özimizni, etrapimizdikilerni we mesuliyetlirimizni untup qalimiz. biraq bir insangha nisbeten bulardinmu eng yamini, yaritilish ghayisini we hékimitini untup qilishtin ibarettur. heqiqiy ziyan kishining öz rebbini unutqan halda turmush kechürishidur. allahqa bergen bendichilik ehdisini nezerdin saqit qilish, dunyaning pani bolushtin ibaret heqiqitini untup, hésab künige, taraza- mizangha we axiretke sel qarashtur. shunga rebbimiz öni untughanlardin bolup qalmasliqimiz üchün quran kerimde bizleni mundaq dep agahlandurghan idi.

«allahni unutqan, shu wejidin allahmu ularni unutqan we özini untuldurghan kishilerdin bolmanglar. ene shular heqiqet yoldin chiqqanlardur» (süre heshir 19 – ayet)

eziz qérindashlar allah bizge wezipimiz we mesuliyetlirimizni öginishimiz üchün quran kerimni yollidi. shunga ulugh kitabimizning yene bir ismi «zikri hekim» yeni hékmetlik esletmidur. u bizge untumasliqimiz kéreklik bolghanlarni eslitidighan kitabtur. bizning yolimizni aydinglashturup béridighan meshel we yol körsetküchidur. biz uni mehkem baghrimizgha bassaqla, uninggha qelb iddiyemiz we hayatimizning derwazilirini achsaqla boldi. 

allah quran kerimde yene, «sen bir agahlandurghuchisen» déyish arqiliq möminlerge esletküchi, toghra yolni körsetküchi süpitide eng güzel exlaqqa ige peyghember eleyhissalamni yollighan idi. u bizge heq we heqiqetning, toghra bilen xataning, yaxshi bilen yamanning  némilikini ögetti. biz peqet uning sünetlirige tuluq egiship, uning bizge qaldurghan nemuniliridin ayrilmisaq, hayatimizni uning rehmetke tolghan sözliri bilen beriketlendürsekla boldi.

shuningdek namizimiz, qurbanliqlirimiz, hejjimiz, zakatimiz, jümlidin barliq ibadetlirimizmu her daim rebbimizni eslep turishimiz üchün buyrulghan bolup, biz peqet ibadetlirimizning bizni rebbimizge yéqinlashturidighanliqini, uning dergahida mertiwimizni östüridighanliqini estin chiqarmisaqla boldi.

hörmetlik qérindashlar! allahni untughan halda yashighanlarni allahmu hem dunyada, hem axirette untuydu. bu dunyada özige nankörluq qilghanlarni allah axiret künide rehmitidin mehrum qalduridu. dunyaning quligha aylanghanlargha allahning rehmitidin bashqa séghinidighan héchqandaq bashpanah bolmaydighan mehsher künide mundaq xitab qilinidu:

«siler bu künning béshinglargha kélidighanliqini qandaq untughan bolsanglar, bizmu bügün silerni untuymiz. shübhisizki, baridighan yéringlar jehennem bolidu. u yerde sélerge yardem qilidighan héchkishi bolmaydu» (süre jasiye, 34 – ayet)

eziz qérindashlar emise kélinglar! bu qisqighine hayatimizda rebbimizge, ailimizge we etrapimizgha bolghan mesuliyetlirimizni untup nezerdin saqit qilmayli! yelkimizdiki wezipimizning allahning rizasigha uyghun hayat kechürüsh ikenlikini qetiy estin chiqarmayli! mewjutluqimizning ghayisining axiret künige teyyarlinish ikenlikini her daim eslep turayli! rebbimizning németlirige qarita minnetdarliqimizning ipadisi bolghan ibadetlirimizni kem qilmayli! kéchiktürmeyli! allahning her daim bizni körüp turidighanliqini, her bir herikitimizni bilidighanliqini, her bir sözimizni anglap turidighanliqini bilish asasidiki ang bilen turmush kechüreyli! menggülük bextiyarliqning allahning raziliqi üchün serp qilinghan bir ömürge chétishliq ikenlikini hergiz untumayli!

xutbimzni allah taala quran kerimde bizge ögetken munu dualar bilen axirlashturmaqchimiz:

perwerdigarimiz! eger untusaq we xataliq ötküzsek bizni jawabkarliqqa tartmighin! (süre beqere, 286 – ayet)

perwerdigarimiz! bizni hidayet qilghiningdin kéyin, dillirimizni toghra yoldin buriwetmigin, bizge saxawetlik xezinengdin rehmet bexsh etkin. shübhisizki, senla heqiqiy bexish etküchisen. (süre al imran, 8 – ayet)

i perwerdigarimiz! bizning xataliqlirimizni kechürgin, bizde bar bolghan eskiliklerni yiraq qilghin hemde yaxshi emel qilghuchilar qatarida qebzi roh qilghin! bizge peyghemberliring arqiliq qilghan wedengni ishqa ashurup bergin, qiyamet küni bizni reswa qilmighin, sheksizki, sen heqiqeten wedengge xilapliq qilmaysen. (süre al imran, 193 – we 194 – ayet)

amin!!!


خەتكۈچ: jüme xutbiliri

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر