Eğitimciler

Sawzar Sami Dishack

Creative Director / Copywriter
Kreatif Direktör / Metin Yazarı

He graduated from State University of New York ( Fashion Institute of Technology) majored in visual communication / art direction in advertising design. With Over 10 years of massive experience in cutting-edge Ad agencies in NYC and the Middle East including Saatchi & Saatchi, Y&R, Publicis, he has worked on advertising campaigns in print and TV commercials for several world’s most iconic brands. In 2006 Sawjer also won America’s most recognised Advertising ONE SHOW Award. In 2014 Sawzer joined Arab Telemedia Studios as a creative director.

New York State Üniversitesi (Moda Teknoloji Enstitiüsü) Reklam Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu (Görsel iletişim/sanat yönetimi anadalı). New York ve Orta Doğu’nun en önemli reklam ajanslarında (Saatchi & Saatchi, Y&R,Publicis gibi) çalıştığı 10 yılı aşkın sürede edindiği deneyimle, dünyanın önde gelen markaları için yazılı basın ve televizyona yönelik reklam kampanyalarında çalıştı. 2006 yılında ABD’nin reklamcılık alanında en saygın ödüllerinden olan “One Show” ödülünü kazandı. 2014 yılında Arab Telemedia Studios bünyesine “kreatif direktör” olarak katıldı.


Hasan Taş

Producer – TRT
TRT – Prodüktör

He started to work as assistant producer in TRT Izmir Television in 1998. He produced many programmes in music & entertainment and documentary genres and he worked as a manager in the same branch. He had been in the Eurovision Song Contest Delegation of TRT. He is currently working as a producer in TRT In-house Productions Coordinatorship.

1998’de TRT İzmir Televizyonunda yardımcı prodüktör olarak çalışmaya başladı. Müzik- Eğlence ve belgesel program türlerinde çok sayıda yapım gerçekleştirdi ve aynı alanda yöneticilik yaptı. Eurovision Şarkı Yarışması’nda TRT delegasyon heyetinde yer aldı. Halen TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğünde prodüktör olarak çalışıyor.


Nevzat Üçyıldız

Producor – Director
Prodüktör – Yönetmen

He is a television broadcasting expert in the national and international scale and a musicologist. He has produced and directed more than 4000 television programs of all genres. He is currently working as a producer and director in TRT.

Ulusal ve uluslararası televizyon yayıncılığı uzmanı ve Müzikolog olan Üçyıldız, her türlü program formatında 4000’i aşkın televizyon programı yaptı-yönetti. Halen TRT’de prodüktör ve yönetmen olarak çalışmaktadır.


Şaban Şikar

Drama Director – TRT 1
TRT 1 Drama Müdürü

He graduated from 9 Eylül University Faculty of Fine Arts Department of Cinema and TV. He worked as screenwriter and freelance text author in several television series, programmes and documentaries. He worked as Drama Project Supervisor in ATV Channel between 2007-2013. Since 2013, he has been working as Executive Editor in charge of dramas in TRT 1 channel.

9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü mezunu. Çeşitli dizi, program ve belgesellerde senaryo ve serbest metin yazarlığı yaptı. 2007-2013 yıllarında ATV’de drama proje yönetmenliği yaptı. 2013’ten itibaren TRT1’de dramalardan sorumlu kanal yayın yönetmenliği yapıyor.


Ali Osman Öztürk

Public Diplomacy Coordinator
Kamu Diplomasisi Koordinatörü

He graduated from Istanbul University Faculty of Political Sciences, Department of Public Administration. He worked as the founding director of “Leadership in the Public Sector” Programme. He is an academician in Medipol University. He has been holding the positions of Prime Ministry Principal Consultant since 2016, Public Diplomacy Coordinator and a member of the Board of Directors of TRT.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümü mezunu. Kamu Sektöründe Liderlik programı kurucu direktörü olarak görev yaptı. Medipol Üniversitesi’nde akademisyen. 2016’dan beri Başbakan başmüşaviri, Kamu Diplomasisi Koordinatörü ve TRT yönetim kurulu üyesi.


Fatih Er

TRT World – Director
TRT World – Direktör

He worked in Kanal 7 and Star News Channels. He participated in the founding team of TV Net and Kanal 24 channels. He worked as the representative of TRT in Jerusalem. After working in Al-Jazeera Turk and A News, he currently serves as the News and Programmes Director of TRT World

Kanal 7 ve Star Haber’de çalıştı. TV Net ve Kanal 24’ün kurucu ekibinde görev aldı. TRT’nin Kudüs temsilciliğini yaptı. El Cezire Türk ve A Haber’den sonra kurucu üyelerinden biri olduğu TRT World’ün Haber ve Programlar Direktörü görevini yürütüyor.


Yrd.Doç.Dr. Enes Bayraklı

European Studies Director – SETA
SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü

Enes Bayraklı, having a bachelor degree of University of Vienna, Department of Political Sciences, is a political sciences expert. He has been an academician in the Department of Political Sciences and International Relations of Turkish-German University since 2013. He continues to work as SETA European Studies Director.

Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu olan Enes Bayraklı, Siyaset Bilimi uzmanı. 2013 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda SETA Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü görevini yürütüyor.


Özgür Alican

Web Designer – TRT New Media Coordinatorship
TRT Yenimedya Kanal Koordinatörlüğü, Web Tasarımcısı

He graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphic Arts in 1997. He did his master’s degree in “Graphic Design for Mobile Media” and completed his doctoral program in the field of “Augmented Reality” in the same department. He has been working in the field of graphic design for 25 years. He has been working in TRT for 9 years.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi, G.S.F. Grafik Anasanat Dalı’ndan mezun olan Alican, aynı bölümde mobil medyada grafik tasarım üzerine yüksek lisans, artırılmış gerçeklik üzerine doktora programını tamamladı. 9 yılı TRT’de, 25 yıldır grafik tasarım üzerine çalışıyor.


Ahmet Akçakaya

Head of the Department of Radio-TRT
TRT Radyo Dairesi Başkanı

He graduated from Marmara University Faculty of Communication. He worked as a producer in TRT Istanbul Radio for 17 years. He held office as the Head of TRT Istanbul and Ankara Radio, Head of the Department of Advertisement, Head of the Board of Supervision and Coordination of Broadcast. He currently works as the Head of the Department of Radio and Deputy Head of the Department of Music.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. TRT İstanbul Radyosu’nda 17 yıl prodüktör olarak görev aldı. TRT İstanbul ve Ankara Radyosu Müdürlüğü, Reklam Dairesi Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Radyo Dairesi Başkanı ve Müzik Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapıyor.


Ali Sağlam

Renkli Defter Medya – CEO
Renkli Defter Medya – CEO

He delivers trainings and provides consultancy to individuals, institutions and companies on the subjects “Social Media Strategy, Applications of Web Technologies, Utilization of Search Engines and Digital Crisis Management”. He is the founder of digital communication agency “Renkli Defter”.

Birey, kurum ve şirketlere sosyal medya stratejisi, web teknolojileri uygulamaları, arama motoru kullanımı ve dijital kriz yönetimi konularında danışmanlık ve eğitmenlik yapan Sağlam, dijital iletişim ajansı olarak faaliyet gösteren Renkli Defter’in kurucusudur.


Mehmet Yeşilkaya

TRT News Channel Coordinatorship
TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü

He graduated from Marmara University Faculty of Communication. He has been working as a television journalist since 1998. He has a good command of English and continues TV journalism in TRT News Channel.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 1998 yılından beri televizyon haberciliği yapıyor. İyi derecede İngilizce bilen Yeşilkaya gazeteciliğe TRT Haber ‘de devam ediyor.


Elif Akkuş

Correspondent
Muhabir

She has been working as a correspondent for 20 years in TRT News Center. She followed several operations carried out against terrorist organizations in Turkey and in particular Iraq War, Syrian War and Gaza Flotilla Attacks in 2010 (Mavi Marmara Aid Ship and 5 others were attacked by Israeli naval forces). Mainly territories of war and operation are within her area of responsibility.

20 yıldır TRT Haber Merkezinde muhabir olarak görev yapıyor. Irak savaşı, Mavi Marmara gemisi saldırısı ve Suriye’deki savaş başta olmak üzere, Türkiye’de terör örgütlerine yönelik farklı bölgelerde düzenlenen çok sayıda operasyonu da takip etti. Görev alanları genellikle savaş ve operasyon bölgeleridir.


Rasul Serdar Ataş

TRT World – Director
TRT World – Direktör

He graduated from Bogazici University, Department of Turkish Language and Literature. He served as Middle East News Editor in Al Jazeera Turk between 2012-2015. He joined TRT World as editorial manager in 2015. He is currently working as Programs and News Programs Manager in TRT World.

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun. 2012-2015 yılları arasında Al Jazeera Türk Ortadoğu Masası Editörü olarak görev yaptı. 2015’te editoryal müdür olarak katıldığı TRT World’de Program ve Haber Programları Direktörlüğü’nü yürütüyor.


Rahmi Mert Özcan

Music Director – Producer and Presenter – TRT Ankara Radio
TRT Ankara Radyosu – Müzik Direktörü – Yapımcı Ve Sunucu

He has been working as a contracted actor in Ankara State Theatre since 2009. He was appointed as a trainer in MEB Mavi Çizgi Art House (singing, piano, guitar, audition) and as the corporate manager. He has been working as Music Director, Program Producer and Presenter in TRT Ankara Radio since 2015.

2009’tan itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sözleşmeli Sanatçı olan Özcan, 2013’te MEB Mavi Çizgi Sanat Evi’nde Eğitmen (Şan, piyano, gitar, işitme) ve Kurum Müdürü oldu. 2015 yılından bu yana TRT Ankara Radyosu’nda Müzik Direktörü, Program Yapımcısı ve Sunucusu olarak çalışıyor.


Mustafa Ekici

TRT Kurdi Channel Coordinator
TRT Kurdi Kanal Koordinatörü

He graduated from İstanbul University, Faculty of Communication Sciences. He took his master degree from Marmara University, Middle East and Islamic Countries Research Institute. His news and articles were published at Yeni Şafak Journal, Değişim, Yarın, Gerçek Hayat and some many other magazines and sites. He worked as director at Anadolu Agency. He is still working for TRT Kurdi television channel as Coordinator.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Yeni Şafak Gazetesi, Değişim, Yarın, Gerçek Hayat ve daha birçok dergi ve sitede haber ve yazıları yayınlandı. Anadolu Ajansı’nda yöneticilik yaptı. TRT’de TRT Kurdi Kanal Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.


Dr. Kenan Bölükbaş

Head of TRT Istanbul Radio
TRT İstanbul Radyosu Müdürü

Having worked as a producer in TRT for many years, he is also an academician at Yeni Yüzyıl University Faculty of Communication. He has been producing the programme named “Dijital Hayat” on TRT Radio-1 for 3 years.

TRT’de uzun yıllar prodüktörlük yapan Bölükbaş, aynı zamanda Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi.3 yıldır TRT Radyo 1’de yayınlanan Dijital Hayat adlı programın yapımcılığını yürütüyor.


Bilal Eren

Academy Director
Akademi Direktörü

He graduated from Eastern Mediterranean University Department of Computer Engineering. He did his master’s degree in Mimar Sinan Fine Arts University Department of Informatics. He currently gives lectures on new media technologies in Marmara University Faculty of Communication. He works as founding director of Digital Democracy Platform.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yeni medya teknolojileri üzerine dersler veriyor. Dijital Demokrasi Platformu’nda kurucu direktörlük görevini sürdürüyor.


A. Cüneyt Polat

Digital Media Manager – TRT Department of News and Sports Broadcasts
TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Dijital Medya Müdürü

He came across with digital media broadcasting for the first time in 2003. In 2005, he developed the online news software “News Programme”. He has worked as editor and executive editor. He is currently working as Digital Media Manager in the Department of News and Sports Broadcasts of TRT.

Dijital medya yayıncılığı ile ilk olarak 2003 yılında tanıştı. 2005 yılında online haber yazılımı Haber Programı’nı geliştirdi. Editörlük ve Genel Yayın Yönetmenliği yapan Polat, şu an TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında Dijital Medya Müdürü olarak görev yapıyor.


Aysun Torun

Deputy News Coordinator – TRT News
TRT Haber Koordinatörü Yardımcısı

She graduated from the Department of Radio, Television and Cinema of Gazi University Faculty of Communication. She started her career in Channel D as a trainee. She worked as a correspondent of Prime Ministry and Presidency in TV 8 and Haberturk Channels. She is currently working as News Manager in TRT.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Meslek hayatına Kanal D’de stajyer olarak başladı. TV 8 ve Habertürk TV’de Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. TRT’de haber müdürlüğü yapıyor.


Bora Bayraktar

Journalist, Analyst, Lecturer
Gazeteci, Analist, Akademisyen

In 1996, he graduated at International Relations in English from Marmara University. He got Ph.D in International Relations. He is Turkish foreign policy and Middle East expert, journalist and academician. He is a lecturer at İstanbul Kültür University and preparing The Global Agenda Program at TRT Radio 1 channel.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Uluslarararası İlişkilerde doktora yaptı. Türk dış politikası ve Ortadoğu uzmanı, gazeteci ve akademisyen. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. TRT Radyo 1’de Küresel Gündem Programını hazırlıyor.


Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık

Marmara University, Faculty of Communication, Department of Radio, TV and Cinema
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

He started his academic career as a research assistant in the Faculty of Communication of Marmara University, Department of Radio, Television and Cinema in 2009. He has been working as Assistant Professor at the same university since 2013. New media, social media, web-casting are within his field of interest.

2009 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 2013 yılından beri aynı üniversitede yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Yeni medya, sosyal medya, web yayıncılığı ilgi alanları arasında yer almaktadır.


Suat Özyaprak

MENA Strategic Communication Consultancy
MENA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu

He graduated from İstanbul University Faculty of Communication. He started his career as a journalist in Anadolu Agency in 1987. He served as 39 Day Gün communication consultant in Foreign Economic Relations Board (DEİK) between 1995-1998. He worked as financial journalist and presenter in CNN Turk, Kanal-E / CNBC-E and Haberturk channels. He performs his works in the field of Corporate Communication Consultancy in Mena Strategic Communication Consultancy founded in 2016.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Gazeteciliğe 1987 yılında Anadolu Ajansı’nda başladı. 1995 – 1998 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) İletişim Danışmanlığı pozisyonunda çalıştı. CNN Türk, Kanal-E/ CNBC-E ve Habertürk’te ekonomi gazeteciliği ve sunuculuğu yapan Özyaprak, 2016 yılında kurduğu Mena Stratejik İletişim Danışmanlığı’nda Kurumsal İletişim Uzmanlığı çalışmalarını yürütmektedir.


Yaşar Taşkın Koç

Head of the Department of News and Sports Broadcasts – TRT
TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı

Having graduated from the Department of Radio and Television of Gazi University, he started his professional career in Ulus Newspaper in 1984. He has worked as correspondent, photographer, producer, moderator, scriptwriter and director in almost all areas of journalism, magazine publishing, broadcasting and documentarism.

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü mezunu olan Koç, 1984 yılında Ulus gazetesinde başladığı meslek hayatında; gazetecilik, dergicilik, televizyonculuk ve belgeselciliğin hemen her alanında muhabir,fotoğrafçı,programcı, moderatör, senarist ve yönetmen olarak görev yaptı.


Gökhan Yücel

Digital Diplomacy Expert
Dijital Diplomasi Uzmanı

He graduated from Marmara University Faculty of Communication , Department of Journalism. He delivered lectures on Middle Eastern politics, civil society, military-civil relations and media in Oxford University.He is the founder of the education portal “YeniEgitim. org” and the first and only digital diplomacy platform in the world “YeniDiplomasi.com”.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Oxford Üniversitesi’nde Ortadoğu siyaseti, sivil toplum, asker-sivil ilişkileri ve medya dersleri verdi. Dünyanın ilk ve tek dijital diplomasi platformu olan YeniDiplomasi.com’un, ve eğitim portalı YeniEgitim.org’un kurucusudur.


Haluk Koç

Correspondent – TRT
Muhabir TRT

He started his career as a trainee correspondent in TRT. He attended “Television Journalism” Training at BBC and “International Broadcasting” Training at EBU. He has worked as diplomacy correspondent, TV News Manager and News Programmes Manager in TRT. He reported news at war and conflict zones for TRT. He is currently working in the Department of News and Sports in TRT.

Meslek hayatına TRT’de stajyer muhabir olarak başladı. BBC’de “Televizyon Haberciliği”, EBU’da “Uluslararası Yayıncılık” eğitimleri aldı. Diplomasi Muhabirliği, Televizyon Haberleri Müdürlüğü ve Haber Programları Müdürlüğü yaptı. Savaş bölgelerinde TRT için muhabirlik yapan Koç, halen TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda çalışıyor.

Zafer Kiraz

Presenter TRT
TRT Spiker

He graduated from Ankara University Faculty of Political Sciences Academy of Press & Media. He passed the exam held by TRT for the recruitment of announcers the following year. He prepared and presented many programmes as well as main news bulletins of TRT-1 and TRTNews Channels. He announced live from various parts of Turkey and the World.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Ertesi yıl TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. TRT-1 ve TRT-Haber kanallarının Ana Haber bültenlerinin yanı sıra çok sayıda program hazırlayıp sundu. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok farklı bölgesinden canlı yayın yaptı.


Serdar Karagöz

Executive Editor – DAILY SABAH
Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni

He graduated from Istanbul Bilgi University Department of Political Sciences. He did his master’s degree on “Media Studies” in the New School in New York. He worked as the representative of A News channel and Sabah Newspaper in New York during his stay in USA. He has been working as the Executive Editor of Daily Sabah Newspaper (published in English) since 2014.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümü mezunu. New York’ta bulunan The New School’da “Medya Çalışmaları” üzerine yüksek lisansını yaptı. ABD’de bulunduğu süre boyunca A Haber ve Sabah gazetesinin New York temsilciliği görevini üstlendi. 2014’ten bu yana İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak kariyerine devam etmektedir.


Sedat Sağırkaya

Coordinator – TRT Avaz
TRT Avaz Kanal Koordinatörü

He graduated from Gazi University Faculty of Vocational Education, Department of Technology Education. He started his career as a tonmeister in TRT in 1986. He worked as Technical Manager in TRT Avaz Channel Coordinatorship. He is currently working as Channel Coordinator of both TRT Diyanet and TRT Avaz Channels.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi mezunu. 1986 yılında TRT’de Tonmaister olarak göreve başladı. TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğünde Teknik Müdür olarak görev yaptı. Şu an TRT Diyanet Kanal Koordinatörü ve TRT Avaz Kanal Koordinatörü olarak görev yapıyor.

Süleyman Çil

News Editor – TRT Sports
TRT Spor Haber Editörü

He graduated from Ankara University Media and Press Academy, Department of Radio and Television. He was appointed as a correspondent in TRT in the same year. He worked as a correspondent in different branches of TRT News Center. He worked as a manager. He has been working as a news editor for 8 years in TRT Sports Channel.

Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Radyo-Televizyon bölümü mezunu. Aynı yıl TRT’ye muhabir olarak atandı. TRT Haber Merkezi’nde farklı branşlarda muhabir olarak çalıştı. Yöneticilik yaptı. 8 yıldır TRT Spor kanalında editör ve haber sorumlusu olarak çalışıyor.


Tolga Akkuş

Ministry of Health – Department Head
Sağlık Bakanlığı – Daire Başkanı

He studied public administration at the university. He joined the digital transformation team of the Ministry of Health in 2011. He was appointed as Department Head in 2016. He works as the digital platforms supervisor of the Ministry of Health.

Kamu yönetimi mezunu. 2011’de Sağlık Bakanlığı’nın dijital dönüşüm ekibine katıldı. 2016’da daire başkanı oldu. Sağlık Bakanlığı’nın dijital platformları sorumlusu olarak çalışmalarını yürütüyor.