تۆرک هۇوا یۇللاری بوئینگ اوچارلارینی دا ساتین آلیار

تۆرکیه ایلکینجی بوئینگ ۷۸۷ اوچارینی ژوئن آییندا آلار

تۆرک هۇوا یۇللاری بوئینگ اوچارلارینی دا ساتین آلیار

 

 

تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ باشلیغی بیلال اکشی، ایلکینجی بوئینگ ۷۸۷ اوچاری نینگ ژوئن آییندا شرکته قۇشولجاقدیغینی آیتدی.

تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ شو واغت ۸ سانی بوئینگ ۷۳۷ مکس اوچاری بار.

اکشی ایرباس آ- ۳۵۰ اوچاری نینگ ایلکینی ده ۲۰۲۰-نجی ییلینگ مارت آییندا آلجاقدیقلارینی بیلدیردی.دِگیشلی حابارلار